Norge i rødt, gult og blått

Kritikk Hjørdis-Linnea Myhre (20.02.2017 21:08)

Les saken

Handlingsmettet hokuspokus

Kritikk Eline Bjerkan (09.02.2017 11:41)

Der interaktivitet kan sees på som en parallell til det å være aktiv, kritisk og undersøkende, egenskaper vi sårt trenger i et stadig mer post-faktuelt samfunn, er(...)

Les saken

Hvordan omsette engasjement og idealisme til rettferdige honorarer?

Leder Marit K. Lykken Flåtter (02.02.2017 00:00)

Det er forskjell på å jobbe frivillig for sosialt og humanitært arbeid på den ene siden og det å arbeide for lave honorarer som både opprettholder lønnsforskjeller i(...)

Les saken