Grusregisteret

Intervju Marit Aronsson (15.04.2018 16:24)

Les saken

Glokal logikk

Kritikk Gustav S. Borgersen (21.03.2018 08:14)

Med "Jeg hører deg" har kurator Maria Veie Sandvik lyktes i å være lydhør overfor hvilken kontekst utstillingen skal virke innenfor. 

Les saken

Fotografisk falskhet, videografisk sannhet

Kritikk Gustav S. Borgersen (15.03.2018 10:12)

Balansen som ligger i portrettfotografiets praksis, i det fotografiske øyeblikket kan fort komme ut av likevekt. Dette kan skje i form av overstyring fra(...)

Les saken