Den store og den lille kunsten - En samtale med Jan-Lauritz Opstad

Intervju Martin Palmer (22.06.2017 18:05)

Les saken

Dype røtter

Kritikk Gustav S. Borgersen (19.06.2017 12:21)

Iver Jåks’ i utgangspunktet robuste, forandringsorienterte arbeider spilte en gang rollen som nybrottsverker som perforerte grensen mellom tradisjonelt (kunst(...)

Les saken

Om minnetap og byutvikling: Når grobunn møter næringsvekst

Artikkel, Tekstserier Eline Bjerkan (16.06.2017 08:19)

Myndighetene i New Zealand har bestemt at elven Whanganui er å betrakte som et menneske - et radikalt grep som tilsier at elven har de samme juridiske rettighetene(...)

Les saken