Maria Manuela Rodrigues, Trøndelag Senter for SamtidskunstView Slideshow

YOU MAKE ME FLY: Maria Manuela Rodrigues på TSSK, 12.02-07.03.10

Maria Manuela Rodrigues har de siste to årene parallelt med sine tekstile verk arbeidet med et prosjekt som handler om å reise. Prosjektet stiller spørsmål omkring reiseliv i dagens alt mer globaliserte verden, hvor det er fullt mulig å spise frokost i et land og lunsj i et annet samme dag. Det rommer også kunstnerens refleksjoner over det å reise, både i virkelighet og fantasien, og hvordan vi i dagens samfunn benytter muligheten til å ta oss nesten hvor vi vil, enten det er i jobben eller ferien. Som en del av prosjektet har Maria Rodrigues lagd en bok på 181 sider med tekst og billedmateriell, der hun undersøker faktorene rundt menneskers reiseliv. Materialet til boken har hun samlet inn fra venners venner og bekjente , gjennom å be dem fortelle om sine egne reisevaner og ikke minst sine reisedrømmer. Utstillingen på TSSK består av en interaktiv installasjon og et rom med suvenirer som kunstneren har samlet fra publikum i forkant av denne og tidligere utstillinger. Det inviteres til aktiv deltakelse fra publikum, som kan delta gjennom å bruke installasjonen i gallerirommet, eller gjennom å gi /låne bort sine suvenirer til kunstneren. En suvenir representerer ofte landet den er solgt fra. Den forteller noe om kulturen, fabler og myter, håndverket, hverdagen, hvordan folk kler seg, hva de spiser, nasjonale symboler osv. Suvenir er et objekt vi tar med oss hjem som en bit av en hel opplevelse. Vi henter opplevelser og tar med oss hjem objekter. Et slags minne eller en bonus, en trøst til de som ikke var med på turen.
Tekst fra TSSK


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed