Erik Tidemann, Trondheim ProsjektromView Slideshow

Wasteland Comics av Erik Tidemann på Trondheim Prosjektrom, 08.-31.10.2010

Erik Tidemann, født 1982 er utdannet ved Slade School of Fine Art i London, 2006. Hans kunst er karakteristisk gjennom hans bruk av flere forskjellige medier, fra malerier til døde dyr. Tidemanns verk bygger oftest på fiktive beretninger om ekstreme karakterer, som på forskjellig vis er knyttet til samfunnet. Inspirasjonen hentes i B-film, sub- og populærkultur samt forholdet mellom liv og død.


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed