Trøndelagsutstillingen 2011, Dora
View Slideshow

Trøndelagsutstillingen arrangeres av Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK), og administreres av Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK). TBK er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Nord- og Sør - Trøndelag.

I Norge finnes det fem årlige landsdelsutstillinger for billedkunst. Disse er: Vestlandsutstillingen, Østlandsutstillingen, Sørlandsutstillingen, Nordnorsken og Trøndelagsutstillingen. Alle landsdelsutstillingene har ulik oppbygning og struktur.

Trøndelagsutstillingen gjennomføres årlig, juryeres i to trinn og baseres på fri innsendelse av arbeider fra kunstnere med tilknytning til Trøndelag. Juryen består av tre billedkunstnere, valgt for to år i gangen av TBK’s årsmøte. Juryen har det kunstneriske ansvar for utstillingen.

Jury for perioden 2011 og 2012 består av Barbo Maria Tiller, Märit Aronsson og Maja Nilsen.


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed