Sans og samling, Trondheim Kunstmuseum
View Slideshow

Sans og samling, Tore Holms kunstsamling på Trondheim Kunstmuseum, 13 mars - 05 juni 2011.

Tore A. Holm er en av Norges fremste kunstsamlere, og han har gjennom mange år bygget opp en svært innholdsrik samling av høy kvalitet. Trondheim Kunstmuseum viser rundt 50 verk fra hans samling. Det er i utvalget en hovedvekt på nyere fransk maleri, men flere norske kunstnere er også representert, som Ørnulf Opdahl, Kjell Torriset, Håkon Bleken og Olav Christopher Jenssen. Utstillingen står til og med 5 juni. for mer info se http://www.tkm.museum.no


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed