Nymontering av samlingen, Trondheim Kunstmuseum
View Slideshow

Nymontering av Trondheim Kunstmuseums samling, 27 mars 2011

Trondheim Kunstmuseum har en av landets største kunstsamlinger, som teller omkring 4000 verk. Med plass til å vise frem kanskje 80 verk om gangen, sier det seg selv at store deler av samlingen sjelden vil ha plass oppe i lyset, selv om den kunstneriske kvaliteten er svært høy. For at mer av kunsten i samlingen skal kunne vises frem til publikum omorganiserer nå Trondheim Kunstmuseum hvordan vi presenterer samlingen. - Mer av museets areal tas i bruk til samlingen. Hele første etasje skal brukes til samlingen, og i tillegg tas østfløyen i andre etasje i bruk til å vise den eldste delen av samlingen. Her vil museets mange gode verk fra 1800-tallet finne sin plass. Fremtidige temporære utstillinger vil likevel ha godt om rom i resten av museets andre etasje. - Vi ønsker å se samlingen i samspill med samtiden. I en av salene i første etasje vil Trondheim Kunstmuseum invitere kunstnere og gjestekuratorer til å gå i møte med samlingen, og den eneste betingelsen er at minst ett verk fra samlingen skal være med. Vi har kalt denne serien vs. (av latin versus, 'mot', stilt opp mot, kontra), så er det opp til våre gjester om de vil slåss med eller mot samlingen. Først ut er Ove Stokstad, som vil presentere et utvalg av museets anselig samlig grafiske arbeider. - Flere verk skal opp i lyset. Utstillingsrommene i første etasje skal presenteres som tematiske enheter, orientert rundt en kunstner, en gruppering, en periode eller et gitt tema. Dette gir rom for et mangfold av kunstpresentasjoner og er et brudd med en rigid orientering rundt kronologi, men det er likevel ikke noe opprør mot kronologien. Bruken av en tidslinje er bare én av flere måter å organisere kunst på.


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed