Charlotte Rostad og Camilla Skrinde, Galleri KiTView Slideshow

THANKS: Charlotte Rostad og Camilla Skrinde på Galleri KiT, 12.-14.02.10

Charlotte Rostad (maleri) og Kamilla Skrinde (foto) har studert sammen ved Kunstakademiet i Trondheim siden 2006. Utstillingen er et resultat av pågånde samtaler, hvor vi til tross for forskjellige teknikker har sett at det finnes en sterk felles interesse/tematikk i vår kunstpraksis.
Arbeidene er drevet av våre egne liv og det som omgir oss. Bildene er gjerne iscenesatt, men bærer samtidig preg av at de er situasjoner som snart vil være over.
Tekst fra pressemelding.


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed