Spiselig hage ATRIUM (shA), Kunstakademiet i TrondheimView Slideshow

KICK OFF EVENT
FREDAG, 15 MAI
10.00 - 15.00
GLASSGÅRDEN/ATRIUM @ INNHERREDSVEIEN 7
Kom til vårt kick-off event og del dine ideer med oss!
I kantinen serveres ekte organisk vegetarlunsj!
Spiselig hage ATRIUM (shA) er et prosjektforslag utviklet av kunststudenter ved
KiT, Kunstakademiet i Trondheim.  Prosjektets fokus er atriet i industribygget i
Innherredsveien. Her ligger kunstakademiets lokaler og kontorer, i tillegg til at
bygningen huser flere ulike institusjoner og foretak.
Dagens klimaendringer, finanskrise, virtuelle virkeligheter og stadig økende
spredning av sykdom og virus setter ikke bare spørsmålstegn ved vårt forhold og
forståelse av ord som “natur” og “kultur”,  “privat” og “offentlig”. Det krever en
redefinisjon av begrepene i sin helhet. Naturen har blitt kultivert over en så lang
periode at denne kulturen nå oppleves som “naturlig”. I lys av dette har atriet ikke
bare et formalt aspekt, det finnes også  dypere politiske og sosiale årsaker bak
dets eksistens.
Bygningens arkitektur er derfor et naturlig utgangspunkt for å starte arbeidet med
disse problemstillingene, samt dele våre tanker og ideer.
Hva handler det om?
Vår idé er å se på mulighetene for en bedre utnyttelse av atriet og det potensial
som finnes i lokalets arkitektur. Det er et semi-offentlig rom, og dets konstruksjon
kan minne om Focaults ”panoptikum” , - et ”overvåkningstårn” og krysningspunkt
mellom bedriftene og foretakene som finnes i bygningen. Atriet er bygningens
møtepunkt, her ligger kantinen som er regelmessig besøkt til frokost og lunsj.
Lokalet har ingen funksjonelle bruksområder utover dette. Ambisjonen er å
gjenskape atriet som en plattform for kommunikasjon og research mellom de
ulike foretakene og institusjonene i bygningen. Med dette som utgangspunkt vil
vi utvikle en bærekraftig og spiselig hage.
I stedet for de konvensjonelle atrium-/drivhusplantene ønsker vi å gro lokale,
organiske urter, grønnsaker og planter som kan brukes av kantinepersonellet i
matlagningen. I dialog med biologer fra NTNU, gartnere, og aktører innen organisk
landbruk ser vi også på muligheter for å dyrke ”hyper-akkumulerende” planter i
atriet ( planter som fjerner giftige metaller/gasser fra jord og luft).
Samtidig som vi vil bevare det estetiske aspektet ved prosjektet, handler det
ikke om ”kunst for kunstens skyld”. Prosjektet er basert på samarbeid mellom
ulike fagfelt, og opererer i krysningspunktet mellom kunst, design, arkitektur og
teknologi.
 “I always describe art as a catalytic structure that actually creates the possibility
for languages to be formed, or the place where language is to be formed. And
I keep saying that because I want to be clear that art can have an effect, a
movement.”1
1
 Mel Chin, in: Tom Finkelpearl “Dialogues in Public Art”, 2000
shA  deltakere:
Øivind Koppang Eriksen / Christine Malnes Mathisen / Kezia Pritchard / Tore Eidebakk Reisch / Håvard Stamnes /
Kristin Tårnes / Marte Edvarda Tidslevold / Guest Prof. Regina Maria Möller / Prof. Gediminas Urbonas
Vil vil også takke Morten Opøyen, Hanne Beate Nilsen & Rita Ellen Didriksen, Anne-Karin Furunes, Mads Gamdrup,
Nomeda & Gediminas Urbonas, Hermann Isaksen, Odd Joar Oksås, Charley Bennett, Eivind Vedlog, Bruce
Sampson, Anneli Røros, Carole Rosenlund, Bente Dragsnes, Janne Olden, Geir Buren, John Eriksen, Ken Saylor,
Judith Barry


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed