Narve Hovdenakk, Gråmølna Trondheim KunstmuseumView Slideshow

Narve Hovdenakk Re-kriminalisert 04.02.-02.05.2010, Trondheim Kunstmuseum Gråmølna

Fra Trondheim Kunstmuseum:

Narve Hovdenakk (født i 1971) har studert ved Kunstakademiet i Trondheim (NTNU) og Kunstakademiet i Malmö (KHM). Hovdenakk har markert seg gjennom å rekonstruere myter og stereotypier, ofte med et sterkt selvbiografisk innhold. Hvordan skapes en selvbiografi? Hvordan forholder vi oss til personlige tabuer kontra de allmenne tabuene i samfunnet? Gråmølna viser en serie korte konseptfilmer som handler om en kriminalisering av følelser, en fragmentering av subjektet, mot det nye selvportrettet. Gråmølna tar med denne utstillingen for første gang i bruk de nye spesialdesignede rommene for filmvisning i den nye paviljongen.


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed