Eeva-Maija Priha og Tom Hollenback, BabelView Slideshow

Eeva-Maija Priha og Tom Hollenback på Babel visningsrom for kunst 22. - 30. juli 2011. Tom Hollenback utforsker det han beskriver som krysningspunktet mellom maleri og skulptur i serien  ”Volumetric paintings”. Materialer som maling og tre møtes her på en ny måte og tar rommet i sin besittelse. ”..the works fulfill a rudimentary definition of many paintings: pigments applied to a support structure.” Som avstøpninger peker objektene på rammen som ga dem sin form leker med våre begreper om positive og negative former. Hollenback har sin utdannelse fra University of Texas. Eeva-Maija Priha jobber innenfor et utvidet skulpturbegrep, og prøver i sin praksis å tøye grensene for hva en skulptur kan være. Hun finner inspirasjon i omgivelsene, og det uforutsigbare ved objektenes fremtreden. “I find the most meaningful and beautiful ideas very near- from my everyday life. I like it simple.” Idéen er alltid utgangspunktet for hennes arbeider, og er deretter bestemmende for teknikk og materiale. Verkene dannes i grenselandet mellom tegning og installasjon. Eeva-Maija Priha har sin utdannelse fra Finnish Academy of Fine Arts i Helsinki. For mer info se www.eeva-maijapriha.com og www.babelkunst.no


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed