Per Kleiva, Trondheim Kunstmuseum
View Slideshow

Per Kleiva Retrospektiv pa Trondheim Kunstmuseum 05.09. - 21.11.2010.

Fra pressemeldingen:

Per Kleivas (f. 1933) kunstneriske karriere spenner overet halvt århundre. Den fortsatt vitale og produktive kunstneren har gjennom sin produksjon og sitt politiske engasjement satt spor i så vel kunsthistorien som i vår samtidshistorie.

Utstillingen er den første større retrospektive utstillingen med Per Kleiva, og har samlet verk fra ulike tiår og i ulike materialer og uttrykksformer. Utstillingen viser malerier, objekter og grafikk i hele museets andre etasje, og det er lagt ned et omfattende arbeid i å kartlegge Kleivas kunstproduksjon, som er både betydelig og mangeartet.

Kleivas motivkrets inneholder flere kjente og hverdagslige elementer, og ved andre og kanskje overraskende sammenstillinger oppstår nye betraktninger. På midten av 60-tallet ble mange norske kunstnere interessert i ”poesien i det dagligdagse”, dette skjer nokså parallelt innen både litteraturen og billedkunsten. Innen norsk litteratur er Jan Erik Vold helt sentral i denne sammenheng. Per Kleiva har illustrert flere av hans utgivelser, men vi finner også en annen klar referanse til litteraturen i Kleivas kunstnerskap; hans titler. I Jan Erik Volds omtaler om Kleivas titler, sier han at de ”har en egenartet lakonisk Kleiva-klang”. Videre omtaler han dem som ”… underfundigheter, ironier, sitatbrokker, skjønne utsagn som nærmer seg poesi i seg selv”.

Per Kleiva startet sin kunstneriske karriere på 50-tallet. Han har laget sentrale verk innen flere uttrykksformer og er nærmest i en særstilling med sitt kunstpolitiske engasjement. På 60- og 70-tallet drev han utstrakt kunstpolitisk aktivitet og fikk gjennomslag for flere av sine kampsaker som fortsatt er av stor betydning for kunstnernes stilling her i Norge. Gjennom sitt medlemskap i verkstedfellesskapet Gras, var han med på å sette dagsorden og flere av hans silketrykk fra denne perioden har i dag fått en nærmest ikonaktig stilling i norsk kunsthistorie. Kunstnergruppa Gras eksisterte i perioden 1970-74 og de mest fremtredende medlemmene var for uten Per Kleiva; Morten Krohg, Victor Lind, Willibald Storn og Anders Kjær. Politiske grunnholdninger er godt synlige i deres produksjoner. De var inspirert av den amerikanske popkunsten og hard edge-maleriet. De laget kunst som folk hadde råd til og bidro politisk gjennom aksjoner og plakater. De tok stilling i konkrete politiske saker som det å gå imot amerikanernes krigføring mot Vietnam, de ga streikestøtte, var imot EEC og kjempet for utvidet fiskerigrense for å nevne noe. Kunstpolitisk fikk de gjennomslag for bl.a. statens garantiinntekt for kunstnere. De medvirket også for økt kunstnerinnflytelse i ulike kunstinstitusjoner og nye organisasjonsstrukturer for kunstnerne på 70-tallet.

Tidlig på 60-tallet beveget Kleiva seg fra naturtro landskap til mer abstraherte motiver, noe vi ser i etsningen ”Nakne trær” fra 1961, og som vi fortsatt opplever i serigrafiene hans med landskapsmotiv fra 2000-tallet. Kleiva har også arbeidet med ren form og farge slik som i ”Byen i mennesket” fra 1968. Kleivas kunstnerskap viser tidlige eksempler på konseptuell kunst. Han har gjerne brukt økonomisk rimelige materialer for å formidle ideer og budskap.


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed