Annonsering

ArtScene Trondheim (AST) er regionens meningsbærende arena for formidling, debatt og refleksjon av samtidskunst. Med kunstkritikk, intervjuer og kommentarer engasjerer nettmagasinet fri meningsytring, og bidrar til å skrive den nære historien om kunstaktiviteten med utspring fra Trondheim. AST er også en viktig arbeidsplass for frilansere og nyutdannede fra humaniora.

ArtScene Trondheim tilbyr annonseplass i to formater. Merk at prisen har økt noe fra 1.1.2017:

Toppannonse (265 x 100 piksler) 2400 kr per måned eks mva.
Sideannonser (125 x 125 piksler) 900 kr per måned eks mva.

 

For mer informasjon kontakt oss på e-post, eller per telefon til redaksjonsmedarbeider Gustav Svihus Borgersen på tlf. 936 35 295

ArtScene Trondheim mottok utmerkelsen Beste Kunst 2010, Natt og Dag:

"ArtSceneTrondheim er etter vår mening et uvurderlig bidrag til å spre Trondheims kunstscene til et videre publikum. Så godt som alt som skjer i byen blir dokumentert og kan sees i ro og mak på nettet uavhengig av hvor man måtte befinne seg. I tillegg til anmeldelser og tekster av høy kvalitet er dette et uvurderlig bidrag til å heve nivået og synligjøre kunstlivet i regionen. I det hele tatt er det allerede vanskelig å se for seg kunstlivet i Trondheim uten denne kanalen."

 

ArtScene Trondheim mottar fast støtte fra Norsk Kulturråd, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim Kommune og har mottat prosjektstøtte fra Fritt Ord, Bildende kunstneres hjelpefond og KOROs ordning URO.No Comments

Closed for comments.


Subscribe to comments RSS Feed