Intervju


Freestyleren Dan Perjovschi

Intervju av Gustav S. Borgersen (03.11.2014 10:03 | Sist endret: 13.07.2018 22:32)

Kunsthall Trondheim er for tiden dekorert med Dan Perjovschis ytringsentusiastiske tusjtegninger, slagord og utsagn. Gustav S. Borgersen har utvekslet noen ord med kunstneren.

Instrumentbyggaren som blev konstnär och gav ut en bok

Intervju av Marit Aronsson (20.10.2014 11:47 | Sist endret: 14.07.2018 10:37)

– Jag menar, i konstvärlden skulle jag ju aldrig bli ivägskickad till Oslo tre gånger för olika arrangemang bara för att jag haft en utställning, men det sker när jag gett ut en bok i 1650 exemplar.

Erratic Movements - A Conversation with Geert Lovink

Intervju, Men, hva betyr det å bli styrt? av Martin Palmer (24.09.2014 13:12 | Sist endret: 14.07.2018 14:28)

The problem for social movements today is that they can have a fast growth and reach great strength, but they disappear as fast as they appear. Historically, they have more in common with the mob and social unrest than with activism.

Uberegnelige bevegelser - en samtale med Geert Lovink

Intervju, Men, hva betyr det å bli styrt? av Martin Palmer (24.09.2014 12:03 | Sist endret: 14.07.2018 14:35)

Problemet med de sosiale bevegelsene i dag er at de kan vokse med stor styrke, men forsvinner like raskt som de oppstår. Historisk sett har de mer tilfelles med mobben og urolighet, enn med aktivisme.

Anna Ring og Rus Mesic: Forgjengelige rom

Intervju av Eline Bjerkan (08.09.2014 07:26 | Sist endret: 14.07.2018 15:22)

Når jeg jobber med organiske materialer, får kunsten et preg av å eksistere her og nå, den er ikke vedvarende, men vaskes bort når utstillingen er ferdig.

Museumsgjerning

Intervju av Gustav S. Borgersen (02.09.2014 08:49 | Sist endret: 14.07.2018 16:46)

Johan Börjesson skisserer i dette intervjuet hvordan han tenker at Trondheim Kunstmuseum skal kunne utvikle seg fra et museum gjort på impuls til en institusjon fundert i langsiktig planlegging.


Att queera fotografiet

Intervju av Marit Aronsson (22.08.2014 16:15 | Sist endret: 14.07.2018 16:53)

Annica Karlsson Rixon har blivit känd framförallt för sina porträtt av människor inom olika typer av identitetskategorier. De senaste åtta åren har hon bl. a. arbetat med queermiljön i S:t Petersburg i sitt forskningsprojekt State of Mind, i samarbete med Anna Viola Hallberg. Märit Aronsson pratade med Annica Karsson Rixon medan hon bodde på Husly, Svartlamon för att slutföra den sista delen i doktorerandet.

Betydningen av HAiK

Intervju av Hjørdis-Linnea Myhre (20.08.2014 11:33 | Sist endret: 14.07.2018 17:07)

Kunstnerne og designerne Siv Støldal, Harald Lunde Helgesen og Ida Falck Øien utgjør prosjektet og labelen HAiK som inngår i utstillingen Skreddersydd. ArtScene Trondheim har pratet med to av HAiKerne, Lunde Helgesen og Falck Øien.

Myrstads Skreddersydd

Intervju av Hjørdis-Linnea Myhre (20.08.2014 08:58 | Sist endret: 14.07.2018 17:17)

Ingun Myrstad avrunder sin kuratorutdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen med utstillingen Skreddersydd som åpner på Trøndelag Senter for Samtidskunst i morgen. ArtScene Trondheim har pratet med Myrstad om utstillingen.

Kartan och terrängen - ett samtal med Lara Almarcegui

Intervju av Marit Aronsson (26.05.2014 09:43 | Sist endret: 14.07.2018 17:43)

Det är två starka och viktiga intressen som möts på Svalbard: Det är en väldigt beskyddad plats med många restriktioner och nationalparker och samtidigt en hög ekonomisk press som gör att man till viss grad måste exploatera naturen. Dessutom ligger det så långt bort att det nästan blir abstrakt, som en tanke.