Intervju


Verkenes tilblivelseshistorie

Intervju av Hjørdis-Linnea Myhre (09.06.2016 11:07 | Sist endret: 07.07.2018 20:18)

Jeg har vært opptatt av å gå gjennom hvilke historiske premisser som lå til grunn for Hannah Ryggens kunstuttrykk – både de formale og de samfunnsmessige. Det innebærer både en diskusjon om forholdet mellom modernisme og folkekunst, og mellom kunst, livsbetingelser og samfunnsforhold. Hjørdis-Linnea Myhre møtte Marit Paasche i anledning utgivelsen Hannah Ryggen. En Fri.

Maler Mount Fuji i Hvittingfoss

Intervju av Eline Bjerkan (08.06.2016 09:09 | Sist endret: 07.07.2018 20:31)

Vi har familier, så det sier seg selv at å fly rundt på tre måneders residencys blir noe komplisert i vår hverdag. & Co. forteller Eline Bjerkan om hvordan Hvittingfoss av helt opplagte årsaker ble deres utvalgte destinasjon.

Social works, shared space

Intervju av Eline Bjerkan (19.05.2016 08:30 | Sist endret: 07.07.2018 21:28)

When you look at a social engaged art work and you know ahead of time what you’re supposed to feel, what the right answer is, it isn’t, to me, the most interesting art.

Illusjonisten

Intervju av Eline Bjerkan (28.03.2016 11:49 | Sist endret: 07.07.2018 22:28)

Jeg har alltid vært opptatt av å knekke de kodene jeg oppdaget i håndverket, for eksempel strikking. Strikkemønster er også moduler. Disse helt enkle strukturene, som når du gjentar eller speilvender blir til enorme variasjoner og rikdom. Jeg legger til rette for betrakteren å oppdage denne rikdommen.

Kunst i offentlige rom 2.0

Intervju av Marit K. Lykken Flåtter (22.03.2016 08:20 | Sist endret: 07.07.2018 22:36)

I samtale med TSSKs styreleder Edith Lundebrekke og daglig leder Randi Martine Brockmann forsøker Marit K. Flåtter her å gå i detalj om hva kunstnersenterets rolle er i utsmykkingssaker og samtidig få innsikt i hvordan stedet stiller seg til debatten og de endringsforslag som er lagt fram. Les Kunst i offentlige rom 2.0

Romfølelse

Intervju av Eline Bjerkan (09.03.2016 12:40 | Sist endret: 07.07.2018 22:56)

Meta.Morf er en kunnskapsmettet festival med et tettpakket program hvor det hender noe over alt, samtidig. Eline Bjerkan har derfor bedt Espen Gangvik om å gi noen tips til hvordan vi kan navigere blant biennalens gravitasjonsfelter. Hun lurer samtidig på om vår egen planet fort blir ordinær for festivalen med forkjærlighet for det nyeste innen banebrytende teknologi.

Ingen maleriunnskyldende maler

Intervju av Gustav S. Borgersen (18.02.2016 18:36 | Sist endret: 07.07.2018 23:26)

Om man ser på starten av mitt kunstnerskap, der jeg begynner hos Nerdrum og debuterte med Melgaard, så viser det nettopp en diskontinuitet. Et slikt spenn i samarbeidspartnere eller assosierte skal egentlig ikke være mulig i et relativt segregert norsk kunstliv. Gustav S. Borgersen møtte Sverre Koren Bjertnæs før utstillingsåpningen på Galleri Ismene 18. februar.

Tilfeldig automatikk

Intervju av Gustav S. Borgersen (10.02.2016 13:16 | Sist endret: 08.07.2018 00:02)

For meg ga firehead assosiasjoner til en hjerne i full aktivitet, med nevroner som skyter rundt i alle retninger, lik en elektrisk hjerne som nesten går varm. Kristine Dragland forteller Gustav Svihus Borgersen om utstillingen sin som åpner på TSSK 11. februar:

Insisterende i tre dimensjoner

Intervju av Eline Bjerkan (03.02.2016 10:45 | Sist endret: 08.07.2018 00:11)

Marthe Karen Kampen inntar Galleri Blunk med sine verker fredag 5. februar. Til vanlig bor hun i skogen på Østlandet med kjæreste, en to år gammel sønn og en drøm om et eget atelier, forteller hun til ArtScene Trondheims utsendte, Eline Bjerkan.

Margreth och Joralf

Intervju av Marit Aronsson (03.02.2016 09:48 | Sist endret: 08.07.2018 00:17)

Jeg ser jo på dokumentaristen som en poet. De nære, menneskelige portrettene sett i en større samfunnsmessig kontekst blir et portrett av vår tid og våre verdier, og samtidig hvilke verdier som står på spill. Märit Aronsson har pratet med Margreth Olin.