Intervju


Spiralen og Kvadratet på Trondheim Kunstmuseum

Intervju av Per Kristian Nygård (08.02.2012 18:28 | Sist endret: 22.02.2012 18:20)

ArtSceneTrondheimTV har møtt kuratorene Daniela Castro og Jochen Volz som har satt sammen utstillingen Spiralen og kvadratet, en utstilling som handler om oversettelse og oversettbarhet.

Om det museale - intervju med Tone Hansen

Intervju av Marius Meli (06.01.2012 12:47 | Sist endret: 31.01.2012 12:39)

Hvordan er et institusjonskritisk perspektiv forenelig med rollen som direktør ved Henie Onstad kunstsenter? Marius Meli i samtale med Tone Hansen - om det museale. 

Forløsende skifte

Intervju av Marit K. Lykken Flåtter (05.07.2011 12:11 | Sist endret: 05.08.2012 12:16)

Kunstviter Pontus Kyander tiltrer direktørstillingen ved Trondheim Kunstmuseum fra høsten 2011. Han kommer fra stillingens som direktør ved Sørlandets Kunstmuseum SKMU hvor han har fått gode skussmål for sin innsats med å "internasjonalisere" institusjonen. I de knappe to år han har vært ved SKMU, har han blant annet kuratert storsatsningen Screaming from the Mountain, som åpnet i juni i år.

Lars Rambergs kunstprosjekter i et perspektiv av kunstneriske kompromisser

Intervju, Kunstneriske kompromisser i offentlige rom av Dag Wiersholm (13.05.2011 11:38 | Sist endret: 06.02.2014 10:24)

Lars Ramberg (LR) intervjuet av Dag Wiersholm (DW) på oppdrag for ArtSceneTrondheim med utgangspunkt i Rambergs nasjonale og internasjonale kunstprosjekter.

Rødgrønn formidlingskunst eller blå Bergensdrømmer?

Intervju av Per Kristian Nygård (21.03.2011 14:21 | Sist endret: 15.11.2011 16:27)

I Adresseavisen den 12.12-2010 kom Høyres kulturpolitiske talsperson Kjetil Utne, med et utspill som antydet at vi kom til å få en kommunevalgkamp der kulturpolitikken kommer til å stå sentralt. Utne påpeker at Høyre vil se til Bergen for inspirasjon noe som har ført til diskusjoner på atelieene i Trondheim. Bergensmodellen innebærer blant annet en større grad av frie midler til kunst og kulturtiltak der kunsten “spiller førstefiolin”. Det kom ikke noe svar fra de Rødgrønne da saken kom opp før jul og vi overbringer spørsmålet til lederen av kulturkomitéen i Trondheim kommune. Harald Nissen (Miljøpartiet De Grønne)

Høyre om! en ny kulturpolitikk?

Intervju av Per Kristian Nygård (21.03.2011 12:58 | Sist endret: 15.11.2011 16:55)

I Adresseavisen den 12.12.2010 kom Høyres kulturpolitiske talsperson Kjetil Utne med et utspill som antydet en kommunevalgkamp der kulturpolitikken vil stå sentralt. I nevnte intervju skisserer Utne en drøm om å gjenreise kulturbølgen i Trondheim fra jubileumsåret 1997 og Utne kommer med lovnader om at med Høyre i posisjon vil Bergensmodellen bli lagt til grunn for endringer i regiones kulturpolitikk. Bergensmodellen innebærer en noe annen satsning en det vi har sett i Trondheim. I Bergen er det blant annet i større grad satset på frie midler til kunst og kulturtiltak og kunsten "spiller førstefiolin”. (jfr. Bergen kommunens kunstplan).