Intervju


Descartes' datter

Intervju av Marit Aronsson (23.01.2019 08:17 | Sist endret: 23.01.2019 09:25)

Et av de grunnleggende premissene for kunsten er det å skape mening. Å gi noe liv. I så måte er kanskje ikke robot- og kunstproduksjon så forskjellig. Bortsett fra at kunsten ikke har noe forpliktelse om å oppfylle noen instrumentell verdi. I motsetning til roboter. 

Innkjøpsfondet - Intervju med Jan-Lauritz Opstad

Intervju av Martin Palmer (15.10.2018 12:28 | Sist endret: 15.10.2018 17:28)

–Det vi vet har vært en viktig suksessfaktor for oss, er at vi fra begynnelse var opptatt av å inkludere kunstnerne og å definere både dem og fagfolk fra museene som likeverdige deltakere. Vi fant hverandre i faginteressen og alle hadde samme mål: Å dokumentere norsk kunsthåndverk. Det var ikke noen personlig prestisje fra noe hold.

Smykker som samtaleåpner – med Jorunn Veiteberg

Intervju av Martin Palmer (20.09.2018 08:20 | Sist endret: 20.09.2018 09:24)

Det er mange mannlige smykkekunstnere. Men det er fremdeles alt for få menn som bærer smykker.

På musikalske premisser. En samtale med Maja S. K. Ratkje

Intervju av Marit Aronsson (17.09.2018 07:49 | Sist endret: 17.09.2018 12:45)

Jeg liker lyder som bringer frem en ambivalens, at du ikke helt vet. Mens musikk som er for insisterende har jeg mindre sans for. Derfor klarer jeg ikke å la verk oppfylle de forventningene som finnes om, for eksempel, minimalistisk musikk. 

Om Trondheim Kunstmuseums innkjøpspolitikk

Intervju av Gustav S. Borgersen (13.09.2018 20:46 | Sist endret: 14.09.2018 12:14)

De siste to årene har Trondheim kunstmuseums samling vokst, blant annet med noen sentrale norske kunstverk av Vanessa Baird og Lotte Konow LundArtScene Trondheim har snakket med Johan Börjesson omkring hans og museets innkjøpspolitikk, samlingens identitet og utfordringer i det å bygge en samling videre.

 

Uten forventning! - et intervju med Ingar Dragset

Intervju av Marit Aronsson (14.08.2018 10:18 | Sist endret: 14.08.2018 21:49)

Det er ikke nødvendig at alle skal forstå kunsten på samme måte. Det finnes en tendens i Skandinavia at all kunst skal være for alle, og det tror jeg er veldig farlig, egentlig.

Det er hvile i godt arbeid

Intervju av Marit Aronsson (19.06.2018 10:59 | Sist endret: 19.06.2018 14:49)

Hvis du tar en verbal diskusjon med for eksempel myndighetspersoner, så vil du hele tiden kunne bli ført rundt problematikken på grunn av retorikk, men med kunsten brukes ikke sånne tilslørende knep; det går rett inn i erkjennelsesenteret! Og følelselivet til folk. 

Kunstforeningens historie foldes ut

Intervju av Gustav S. Borgersen (25.05.2018 07:03 | Sist endret: 26.05.2018 15:59)

Når Trondhjems Kunstforeningen åpner dørene på søndag er det med ønske om å vise byen noen av de rikholdige og sammenflettede fortellingene huset bærer på. Samtidig har man stort håp om at også publikum kan bidra med å fylle hullene i kunstinstitusjonens egen historie. Gustav S. Borgersen har snakket med kurator Rebeka H. Blikstad og medarbeider Kathrine H. S. Skarsholt om arbeidet bak:   

Grusregisteret

Intervju av Marit Aronsson (15.04.2018 16:24 | Sist endret: 14.06.2018 10:08)

Utstillingen er definitivt opptatt av å sette søkelyset på hvordan vi forvalter ressursene rundt oss, med en miljøpolitisk inngang til dette spørsmålet. Debatten om olje er jo allmenn, men vi har ikke noen debatt om grus, som jo også er en endelig ressurs og samtidig en stor norsk eksportvare.

Jeg skjønner meg gjennom deg

Intervju av Marit Aronsson (08.03.2018 07:59 | Sist endret: 23.05.2018 22:08)

Er det mer ærlig hvis det ikke er redigert? Blir det da nødvendigvis mer interessant for andre? Lotte Konow Lund i samtale med Märit Aronsson i anledning deltagelse på Dropsfabrikken og kommende retrospektiv på Kunsthall Trondheim.