Artikkel


Debased in Berlin - Some remarks on art and (cultural) politics

Artikkel, Postkulturell næring: Kunst, makt, politikk av Astrid Mania (21.05.2012 14:20 | Sist endret: 15.07.2018 22:28)

For PN (Postkulturell Næring) Art, Power, Politics, Astrid Mania reports from Berlin.

Kunst, overskridelse og massemedier

Artikkel, Postkulturell næring: Kunst, makt, politikk av Lars Bang Larsen (21.03.2012 07:04 | Sist endret: 24.07.2012 08:23)

Når billedkunstnere udbytter de underpriviligerede eller producerer ekstremt værdifulde værker, reagerer massemediet med sensationslyst. Overskridelseskunsten klæber til mediesfæren og ved at den samme skandalehistorie køres igen og igen, udmatter medierne sprog, tænkning og kulturel erindring.

Elitism, konst och Norge

Artikkel, Postkulturell næring: Kunst, makt, politikk av Joakim Borda (31.01.2012 10:53 | Sist endret: 24.07.2012 08:24)

Vad är det som får konstkritiker och företrädare för det politiska och intellektuella etablissemanget att angripa kulturelitism? I Joakim Bordas bidrag til Postkulturell Næring tar han et nødvendig oppgjør med en framtredende antielitistisk argumentasjon som preger norsk kunstoffentlighet.

Den store kulturdepresjonen

Artikkel, Postkulturell næring: Kunst, makt, politikk av Marit K. Lykken Flåtter (05.12.2011 13:11 | Sist endret: 24.07.2012 08:24)

Definisjonen på et fagfelt som manøvrerer i et politisk landskap hvor kulturnæring fremmes som ideal og benyttes som bevilgningsårsak i kulturpolitikken, kan omtales som Den store kulturdepresjonen. En opptrappende bevissthet om, og reaksjoner mot et politisk og kapitalistisk usunt samspill kan betegnes som en potensiell utvei ut av denne tilstanden.

Dokumentarfestival, førstesider og blandebånd

Artikkel av Eirik Frisvold Hanssen (02.12.2011 20:07 | Sist endret: 20.01.2012 17:06)

Noe av det mest sympatiske med Trondheim Dokumentarfestival (nov 2011) er at det ikke er en mediespesifikk festival. «Dokumentar» slik bredden i festivalen implisitt definerer det, er snarere en slags impuls, en form for handling, en målsetning, en tilnærming til verden.

Om Barthes og fotografiet - James Elkins på Media Acts

Artikkel, Media Acts av Gustav S. Borgersen (02.12.2011 09:24 | Sist endret: 22.09.2013 14:22)

Som en av hovedforeleserne på konferansen Media Acts presenterte James Elkins sin bok What Photography Is, som er ment å være et motsvar til La Chambre claire av Roland Barthes. Fremlegget understreker hvordan La Chambre claire utgjør grunnlaget for What Photography Is, men det er problematisk at Elkins’ utsagn avviser premisset for å forstå Barthes.

Om tekst og bilde - Jacques Rancière på Media Acts

Artikkel, Media Acts av Marius Meli (29.11.2011 14:31 | Sist endret: 22.09.2013 14:23)

Konferansen Media Acts samlet en skare av forskere innen medie- og visuell kultur, med en vinkling mot det performative ved mediale og estetiske uttrykk. Sentralt for arrangementet sto Jacques Rancière som selv ikke først og fremst er medieteoretiker, men politisk filosof. I forelesningen What do Images do with Words? presenterte han deler av sin filosofi ved å adressere forholdet mellom språk og bilde.

Third Wave Privatisation of Cultural Provision in the UK

Artikkel, Postkulturell næring: Kunst, makt, politikk av Rebecca Gordon-Nesbitt (09.10.2011 19:02 | Sist endret: 24.07.2012 08:24)

A few months before the 1979 UK general election, Margaret Thatcher promised the Chairman of the Arts Council that her government would continue to support the arts. But once elected, she cut spending in all areas of public policy, and the cultural field was no exception. Thatcher’s belief was that the obsolete system of arts patronage should not be compensated for solely by the state, and she appointed Norman St John-Stevas as Arts Minister, who argued that the private sector must be looked to for new sources of funding.

Det muliges kunst. Jacques Rancière og distribusjonen av det sanselige

Artikkel, Media Acts av Anders Skare Malvik (13.09.2011 13:11 | Sist endret: 22.09.2013 14:23)

Hvordan skal kunsten kunne være noe annet enn det beståendes medløper, i en samtid hvor – som Slavoj Zizek skriver et sted – det er lettere å forestille seg jordens undergang enn et hvilket som helst alternativ til den avanserte kapitalismens samfunnsorganisering? Og hva skal kunstens såkalt politiske bidrag kunne være uansett? Jacques Rancière forsøker å svare på dette spørsmålet, men dette gjør han ikke ved å belemre kunsten med et politisk imperativ den ikke kan innfri. I stedet prøver han på nytt å tenke gjennom hva det er som utgjør kunstens politikk, og dette filosofiske arbeidet ser ut til å gi stadig flere kunstnere og akademikere ny tro på kunstens politiske dimensjon. I høst kommer Rancière til Trondheim og til konferansen Media Acts ved NTNU.

Kritisk balansekunst

Artikkel av Gustav S. Borgersen (07.09.2011 14:23 | Sist endret: 26.09.2011 21:21)

”Det er et tiltakende problem at kritikken fastholder et nasjonalt perspektiv, mens kunsten beveger seg på tvers av landegrenser så vel som estetiske kategorier”, uttaler Susanne Christensen. I sitt foredrag ”Samtidsrapport: Ulne avantgarder og kritiske intervensjoner” presenterte hun sin praksis som kulturkritiker de siste ti årene, med et blikk mot fremtiden.