Nyheter


De nominerte til Lorck Schives kunstpris 2015

Nyheter av Gustav S. Borgersen (15.01.2015 14:57 | Sist endret: 13.07.2018 20:42)

De fire nominerte kunstnerne til Lorck Schives kunstpris 2015 er Vanessa Baird, Ane Hjort Guttu, Jana Winderen og Snorre Ytterstad.

Kunsthall Trondheim AS stiftet

Nyheter av Gustav S. Borgersen (09.01.2015 13:05 | Sist endret: 13.07.2018 20:49)

Det er forventet at kunsthallens prosjekter og profil skal berøre befolkningen ved å provosere og skape debatt, ble det sagt da stiftelsespapirene for Kunsthall Trondheim ble underskrevet i dag.

Svalbard, ikke Kunsthall Trondheims tur

Nyheter av Gustav S. Borgersen (09.10.2014 08:24 | Sist endret: 09.10.2014 09:28)

Da den blå regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2015 ble offentliggjort i går, 8. oktober, var ikke midler til Kunsthall Trondheim foreslått.

OCA på veien

Nyheter av Gustav S. Borgersen (15.05.2014 17:25 | Sist endret: 15.05.2014 20:34)

Office for Contemporary Art Norway (OCA) legger ut på veien den 22. mai med OCA Pop-Up. Møteserien hvor OCA skal gjeste byer utenfor hovedstaden er et resultat av tilbakemeldingene OCA mottok under forrige ledelse. Til arrangementet i Trondheim er kunstner og professor ved kunstakademiet (KiT), Anne-Karin Furunes invitert som gjesteforeleser.

Johan Börjesson til Trondheim Kunstmuseum

Nyheter av Gustav S. Borgersen (21.03.2014 13:57 | Sist endret: 14.07.2018 20:52)

- Min tidligere erfaring fra store institusjoner som Moderna Museet og Nationalmuseet i Stockholm, en situasjon der jeg fikk være med å forme en kunstinstitusjon fra grunnen av, kan komme godt med i min nye stilling, sier Johan Börjesson, ny direktør ved Trondheim Kunstmuseum.

Taktskifte for Trondhjems kunstforening

Nyheter av Marit K. Lykken Flåtter (06.03.2014 07:36 | Sist endret: 14.07.2018 21:54)

En måned før årsmøtet i Trondhjems kunstforening, er valgkomiteen, bestående av Jon-Arild Johansen og Karin Aurora Lindell, klar med sin innstilling av kandidater til styrevervene.

17 søkere til direktørstilling

Nyheter av Gustav S. Borgersen (14.01.2014 16:13 | Sist endret: 14.07.2018 22:36)

Lars Grambye, Henrik der Minassian, Lanfranco Aceti og Johan Börjesson blant de 17 søkerne til direktørstillingen ved Trondheim Kunstmuseum.

Flere kunstnere, færre atelierer?

Nyheter av Marit K. Lykken Flåtter (09.01.2014 09:53 | Sist endret: 09.01.2014 14:48)

Trondheim kommune konkluderte for syv år siden at kommunens satsning på atelierfellesskap - og andre støtteordninger - for lokale kunstnere har lyktes i stor grad. I år foretar UKS en landsomfattende undersøkelse om kunstneres atelier og produksjonsforhold.

Vinner(en/ne) av Lorck Schive Kunstpris 2013

Nyheter av Gustav S. Borgersen (15.11.2013 16:17 | Sist endret: 14.07.2018 23:07)

Juryen i Lorck Schive Kunstpris 2013, som består av Ute Meta Bauer, Ingar Dragset og Elisabeth Mathisen, har besluttet å dele prisen mellom to av de fire nominerte kunstnerne: Marianne Heier og Lene Berg.

Pontus Kyander går av som direktør ved Trondheim Kunstmuseum

Nyheter av Marit K. Lykken Flåtter (08.11.2013 17:05 | Sist endret: 14.07.2018 23:09)

Pontus Kyander melder i ettermiddag til NRK kulturnytt at han fratrer sin stilling som direktør ved Trondheim Kunstmuseum med virkning fra februar/mars 2014.