Nyheter


En trøndersk Turner

Nyheter av Marit K. Lykken Flåtter (15.10.2016 16:57 | Sist endret: 16.10.2016 09:45)

Kunngjøringen av Lorck Schive Kunstpris 2017 fant sted på Kunstnernes Hus, Oslo i dag.

Nyansettelser i spinkende og sparkende tider

Nyheter av Gustav S. Borgersen (02.03.2016 17:38 | Sist endret: 03.03.2016 19:39)

Fire nyansettelser på rappen i Trondheims kunstfelt motvirker tendensen man har sett i andre regioner hvor åremålsstillinger brytes av uten offentlig redegjørelse.

Vinneren av Lorck Schive kunstpris 2015

Nyheter av Gustav S. Borgersen (12.11.2015 17:48 | Sist endret: 12.11.2015 20:37)

– Arbeidet er både personlig og politisk på samme tid, og er et forfriskende alternativ til avmålthet, utalte juryen om vinneren av Lorck Schive kunstpris 2015

12 søkere til direktørstilling

Nyheter av Gustav S. Borgersen (12.06.2015 13:25 | Sist endret: 15.06.2015 08:34)

Søkerlisten til direktør ved Kunsthall Trondheim teller tolv personer og viser en liste med forholdsvis unge søkere.

Taust om søkerliste

Nyheter av Gustav S. Borgersen (04.05.2015 12:03 | Sist endret: 06.05.2015 15:12)

Fristen for å søke stillingen som direktør for den forestående kunsthallen er utvidet til 1. juni 2015.

Eli Anne Tiller-prisen 2015 tildeles Karianne Stensland

Nyheter av Marit K. Lykken Flåtter (22.02.2015 10:03 | Sist endret: 22.02.2015 12:21)

Den nyopprettede Eli Anne Tilller-prisen, hvis formål er å fremme kvinners kunstnerskap, utdeles for første gang i dag 22. februar.

De nominerte til Lorck Schives kunstpris 2015

Nyheter av Gustav S. Borgersen (15.01.2015 14:57 | Sist endret: 15.01.2015 16:24)

De fire nominerte kunstnerne til Lorck Schives kunstpris 2015 er Vanessa Baird, Ane Hjort Guttu, Jana Winderen og Snorre Ytterstad.

Kunsthall Trondheim AS stiftet

Nyheter av Gustav S. Borgersen (09.01.2015 13:05 | Sist endret: 09.01.2015 16:40)

Det er forventet at kunsthallens prosjekter og profil skal berøre befolkningen ved å provosere og skape debatt, ble det sagt da stiftelsespapirene for Kunsthall Trondheim ble underskrevet i dag.

Svalbard, ikke Kunsthall Trondheims tur

Nyheter av Gustav S. Borgersen (09.10.2014 08:24 | Sist endret: 09.10.2014 09:28)

Da den blå regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2015 ble offentliggjort i går, 8. oktober, var ikke midler til Kunsthall Trondheim foreslått.

OCA på veien

Nyheter av Gustav S. Borgersen (15.05.2014 17:25 | Sist endret: 15.05.2014 20:34)

Office for Contemporary Art Norway (OCA) legger ut på veien den 22. mai med OCA Pop-Up. Møteserien hvor OCA skal gjeste byer utenfor hovedstaden er et resultat av tilbakemeldingene OCA mottok under forrige ledelse. Til arrangementet i Trondheim er kunstner og professor ved kunstakademiet (KiT), Anne-Karin Furunes invitert som gjesteforeleser.