Men, hva betyr det å bli styrt?


Entreprenørskapskunstneren som lot seg målbinde

Kommentar, Men, hva betyr det å bli styrt? av Marit K. Lykken Flåtter (02.02.2015 16:10 | Sist endret: 02.02.2015 18:52)

ArtScene Trondheim har bladd i rapporten Kunstens autonomi og kunstens økonomi som ble offentliggjort i forrige uke.

Erratic Movements - A Conversation with Geert Lovink

Intervju, Men, hva betyr det å bli styrt? av Martin Palmer (24.09.2014 13:12 | Sist endret: 14.07.2018 14:28)

The problem for social movements today is that they can have a fast growth and reach great strength, but they disappear as fast as they appear. Historically, they have more in common with the mob and social unrest than with activism.

Uberegnelige bevegelser - en samtale med Geert Lovink

Intervju, Men, hva betyr det å bli styrt? av Martin Palmer (24.09.2014 12:03 | Sist endret: 14.07.2018 14:35)

Problemet med de sosiale bevegelsene i dag er at de kan vokse med stor styrke, men forsvinner like raskt som de oppstår. Historisk sett har de mer tilfelles med mobben og urolighet, enn med aktivisme.

Men, hva betyr det å bli styrt?

Leder, Men, hva betyr det å bli styrt? av Marit K. Lykken Flåtter (28.04.2014 12:44 | Sist endret: 29.04.2014 15:23)

Men, hva betyr det å bli styrt? vil forsøke å se på hvordan ulike styringsformer - små, som store oppbygninger - gjør seg gjeldende i kunst- og kunnskapsproduksjonen i dag. På hvilken måte kan disse gjøres bevisst, manøvreres og påvirkes. 

Hva skal vi med kunstnerpolitikken?

Artikkel, Men, hva betyr det å bli styrt? av Hilde Rognskog (28.04.2014 10:32 | Sist endret: 14.07.2018 20:22)

Innovasjon, kreativitet og entreprenørskap er blitt et ideal i et kunnskapssamfunn som konkurrerer med alle andre kunnskapssamfunn. Avregulering av kunstnerpolitikken blir et mål i seg selv uten at konsekvensene for samfunnet eller hva det innebærer for kunstnerne blir drøftet. Hvordan påvirker “nye ideer og bedre løsninger” kunstnerpolitikken?