Kritikk


Aksjon og avbildning

Kritikk av Eva Rem Hansen (23.04.2012 18:49 | Sist endret: 11.06.2012 16:42)

I Systemkrise formidles følelsen av samtiden som krisepreget, men utstillingen er uklar når det gjelder kunstens rolle i oppgaven med å kritisere og endre tingenes tilstand.

I mellomrommene

Kritikk av Gustav S. Borgersen (16.04.2012 23:14 | Sist endret: 24.04.2012 11:05)

I Lona Hansens Volum, not mass strekker horisontale rekker av tråder seg fra vegg til vegg i en stille stramhet. Tettheten i rommet oppleves påtrengende.

16 glada måltider

Kritikk av Markus Lantto (11.04.2012 12:47 | Sist endret: 12.04.2012 14:35)

Utställningen Take Away av Brit Dyrnes och Arild Juul har på sätt och vis ett så politiskt korrekt tema att jag hade önskat få se en utställning som handlar om att barnarbete i tredje världen kanske inte är så dumt i alla fall. Men allt är så välgjort att jag förstår att jag inte kan klaga.

Mermaid Show

Kritikk av Markus Lantto (27.03.2012 09:18 | Sist endret: 15.07.2018 22:48)

Läs inte det här om ni kommer att gå och se Mermaid Show i Oslo. Upplev själv, utan att ha hängande över er någon annans ord på vad det är som kommer att ske på scenen.

Homeboy, Poster boy

Kritikk av Marit K. Lykken Flåtter (07.03.2012 10:13 | Sist endret: 21.03.2012 14:50)

Buzzet omkring kunstneren Erik Tidemann skyldes nok like mye hva ferdigheter i å skulpturere egen kunstnerpersona gjør med verkene, som en eventuell slagkraft i arbeidene. De smått fryktinngytende beistene i post-apokalyptkitsche scenarioer ér når det kommer til stykket, utstoppede gjenstander.

Det frydefulle ved å la være

Kritikk av Gustav S. Borgersen (29.02.2012 11:14 | Sist endret: 15.07.2018 22:50)

The Delight of Having No Name synes å være tuftet på erkjennelsen av at all vår forståelse er basert på språklige strukturer. Gunnhild Torgersen inviterer her betrakteren inn i en konseptuell gråsone, der boksider – som representasjon av et tidligere mediert skriftspråk – tar plass som billedspråklige komponenter.

Spiralen og kvadratet. Kapittel 1

Kritikk av Martin Palmer (22.02.2012 14:21 | Sist endret: 15.07.2018 22:50)

Vårens store happening i Trondheim kunstmuseums avd Gråmølna kretser omkring oversetttelse og oversettbarhet. Kuratorene Daniela Castro og Jochen Volz tar i bruk tidsrommet snarere enn det fysiske rom i valget om å presentere verkene i flere kapitler.

Drivhjul i hverandres maskineri

Kritikk av Margete Abelsen (14.12.2011 23:09 | Sist endret: 16.07.2018 19:49)

For et år siden inntok oljeselskapet Det norske det store bygget Føniks, tidligere Hotell Residence, på Torvet i Trondheim. Bak de glitrende julelysene på byggets fasade huses en kunstsamling som i enkelte tilfeller viser at når kunst og næringsliv spiller på lag fungerer de som drivhjul i hverandres maskineri.

Konfus kontekst

Kritikk av Marius Meli (08.12.2011 17:15 | Sist endret: 07.01.2012 14:50)

Kunstfotograf Erik Reitans utstilling på Blunk, Konveks/konkav, har absolutt ikke falt for fristelsen det kan være å forsyne publikum med fengende narrativer eller bevegende tematikk. Isteden gir han oss landskapsskildringer med mye rom. Tomheten er påtrengende både i fotografiene og i utstillingsrommet hvor opphengingen er en avgjørende del av uttrykkets fysiognomi.

Atlas Movie

Kritikk av Joakim Borda (06.12.2011 18:09 | Sist endret: 20.01.2012 17:06)

I Atlas Movie möts Edvine Larssen och Nahoko Kudo som två poetissor i en litterär salong; rymdens evighet, teknologins rationella logos, den obevekliga döden – allt blir här gestaltat med en högstämdhet som ekar av en modernistisk konstsyn präglad av existensiella frågor.