Kritikk


Rom for utforskning

Kritikk av Margete Abelsen (29.05.2012 13:23 | Sist endret: 31.05.2012 10:04)

Årets masterutstilling viser seg å inneholde flere sterke selvstendige verk, likevel er det påfallende hvor sterk den formale orienteringen er fundert, og det kan diskuteres hvorvidt dette er en positiv særegenhet ved akademiet i Trondheim.

Spiralen og kvadratet

Kritikk av Martin Palmer (14.05.2012 11:27 | Sist endret: 15.07.2018 22:43)

Mens første kapittel av Spiralen og kvadratet bestod av forholdsvis trygge konseptuelle verk, utfordres det i de neste til en større grad av deltagelse og menneskelig samspill.

 

Veving som organisering

Kritikk av Marius Meli (04.05.2012 08:20 | Sist endret: 04.05.2012 10:46)

Med en blanding av naturmaterialer, funnede objekter, tekstilkunst og fotografier har Line Solberg Dolmen bygd noe som ser ut som en krysning av de arkitektoniske motsatsene kuppel og fuglereir.


Blekt og vitalt

Kritikk av Gustav S. Borgersen (02.05.2012 08:10 | Sist endret: 15.07.2018 22:46)

Nachleben er bokstavelig talt en ualminnelig fargeløs bachelorutstilling. Over tid trer imidlertid både spissfindig formulerte observasjoner og veldreid humor frem.

Gravemaskinpoesi

Kritikk av Sara Noelani Müller (26.04.2012 18:53 | Sist endret: 14.05.2012 13:15)

Menneskets forbindelse til natur og tradisjon, samt forholdet mellom sivilisasjonens artefakter og bygde omgivelser versus naturens krefter og territorier, synes å være en gjennomgående tråd i Tore Reisch sin kunst.

Aksjon og avbildning

Kritikk av Eva Rem Hansen (23.04.2012 18:49 | Sist endret: 11.06.2012 16:42)

I Systemkrise formidles følelsen av samtiden som krisepreget, men utstillingen er uklar når det gjelder kunstens rolle i oppgaven med å kritisere og endre tingenes tilstand.

I mellomrommene

Kritikk av Gustav S. Borgersen (16.04.2012 23:14 | Sist endret: 24.04.2012 11:05)

I Lona Hansens Volum, not mass strekker horisontale rekker av tråder seg fra vegg til vegg i en stille stramhet. Tettheten i rommet oppleves påtrengende.

16 glada måltider

Kritikk av Markus Lantto (11.04.2012 12:47 | Sist endret: 12.04.2012 14:35)

Utställningen Take Away av Brit Dyrnes och Arild Juul har på sätt och vis ett så politiskt korrekt tema att jag hade önskat få se en utställning som handlar om att barnarbete i tredje världen kanske inte är så dumt i alla fall. Men allt är så välgjort att jag förstår att jag inte kan klaga.

Mermaid Show

Kritikk av Markus Lantto (27.03.2012 09:18 | Sist endret: 15.07.2018 22:48)

Läs inte det här om ni kommer att gå och se Mermaid Show i Oslo. Upplev själv, utan att ha hängande över er någon annans ord på vad det är som kommer att ske på scenen.

Homeboy, Poster boy

Kritikk av Marit K. Lykken Flåtter (07.03.2012 10:13 | Sist endret: 21.03.2012 14:50)

Buzzet omkring kunstneren Erik Tidemann skyldes nok like mye hva ferdigheter i å skulpturere egen kunstnerpersona gjør med verkene, som en eventuell slagkraft i arbeidene. De smått fryktinngytende beistene i post-apokalyptkitsche scenarioer ér når det kommer til stykket, utstoppede gjenstander.