Kritikk


En god utstilling

Kritikk av Gustav S. Borgersen (27.07.2012 09:31 | Sist endret: 06.08.2012 10:35)

De mest velykkede verker i SAMMEN er de som åpner seg etterhvert, enten som en gradvis og temporalt orientert prosess eller som et flettverk av inntrykk som lar seg kveile opp uten instruksjon eller et forutbestemt og eksakt budskap.

Fellesskap for situasjonens skyld

Kritikk av Gustav S. Borgersen (22.06.2012 11:08 | Sist endret: 29.07.2012 11:45)

I slutten av mai gjestet Parallellaksjonen TSSK med prosjektet Salon des Refusés og utstillingen Dere vet ikke hva dere går glipp av!

Det umulige hjemmet

Kritikk av Marius Meli (19.06.2012 12:55 | Sist endret: 22.06.2012 10:04)

I Betweenuscolada i Rake formidles en velkjent post-tematikk, men utstillingen er overbevisende i kraft av sin humor.

Bilden i bilden tills det blir ett helt litet universum - i 3D

Kritikk av Marit Aronsson (18.06.2012 08:04 | Sist endret: 20.06.2012 10:42)

Findreng, Torsen, Fredriksen och Engen visar i Trondhjems Kunstforening fram sitt eget kollektiva Kunstkammer - en digital och analog miniatyrteaterversion av världen eller ett symbolmättat mikrokosmos som speglar dess skapare.

Rom for utforskning

Kritikk av Margete Abelsen (29.05.2012 13:23 | Sist endret: 31.05.2012 10:04)

Årets masterutstilling viser seg å inneholde flere sterke selvstendige verk, likevel er det påfallende hvor sterk den formale orienteringen er fundert, og det kan diskuteres hvorvidt dette er en positiv særegenhet ved akademiet i Trondheim.

Spiralen og kvadratet

Kritikk av Martin Palmer (14.05.2012 11:27 | Sist endret: 15.07.2018 22:43)

Mens første kapittel av Spiralen og kvadratet bestod av forholdsvis trygge konseptuelle verk, utfordres det i de neste til en større grad av deltagelse og menneskelig samspill.

 

Veving som organisering

Kritikk av Marius Meli (04.05.2012 08:20 | Sist endret: 04.05.2012 10:46)

Med en blanding av naturmaterialer, funnede objekter, tekstilkunst og fotografier har Line Solberg Dolmen bygd noe som ser ut som en krysning av de arkitektoniske motsatsene kuppel og fuglereir.


Blekt og vitalt

Kritikk av Gustav S. Borgersen (02.05.2012 08:10 | Sist endret: 15.07.2018 22:46)

Nachleben er bokstavelig talt en ualminnelig fargeløs bachelorutstilling. Over tid trer imidlertid både spissfindig formulerte observasjoner og veldreid humor frem.

Gravemaskinpoesi

Kritikk av Sara Noelani Müller (26.04.2012 18:53 | Sist endret: 14.05.2012 13:15)

Menneskets forbindelse til natur og tradisjon, samt forholdet mellom sivilisasjonens artefakter og bygde omgivelser versus naturens krefter og territorier, synes å være en gjennomgående tråd i Tore Reisch sin kunst.

Aksjon og avbildning

Kritikk av Eva Rem Hansen (23.04.2012 18:49 | Sist endret: 11.06.2012 16:42)

I Systemkrise formidles følelsen av samtiden som krisepreget, men utstillingen er uklar når det gjelder kunstens rolle i oppgaven med å kritisere og endre tingenes tilstand.