Kritikk


Åttetimersdagen

Kritikk av Gustav S. Borgersen (20.11.2012 14:54 | Sist endret: 15.07.2018 19:33)

I Conversation Piece erstattes kunst som objektsproduksjon av kunst som hendelse, helt i tråd med performancetradisjonen. Utstillingen henviser både til noe uhåndgripelig (en samtale) og noe håndfast (et stykke).

Sirkelhendelser

Kritikk av Erik Friis Reitan (16.11.2012 10:03 | Sist endret: 17.11.2012 09:47)

I utstillingen Sirkelhendelser blir publikum stilt overfor den uforutsigbare naturen, og det ytterst skremmende ved at det er tilfeldigheter som styrer våre liv. - Ja, for vi snakker om sublim kunst, skriver Erik F. Reitan i sin kritikk.

Mot det sorte hullet

Kritikk av Margete Abelsen (14.11.2012 15:05 | Sist endret: 26.11.2012 09:28)

Den herlig pessimistiske hverdagsrealismen i Point of No Return fungerer mer som en åpen kommentar enn som sviende kritikk. Utstillingen i Rake minner oss om at det er mulig å tenke byplanlegging ved å inkludere menneskers rolle i den.

Higgspartikelns existens i Steinkjer

Kritikk av Markus Lantto (07.11.2012 10:24 | Sist endret: 15.11.2012 08:59)

Konstnärerna är uppenbarligen verksamma och ärligt intresserade av vad de själva driver med. Markus Lantto overvar åpningen av To Plan i Steinkjer Kunstforening.

Vinduet mot bakgården

Kritikk av Gustav S. Borgersen (30.10.2012 11:41 | Sist endret: 15.07.2018 19:35)

Forum Nidrosiae representerer ett av byens betydelige tilskudd av alternativ virketrang, og debattinnleggene i Here To Go alluderer mer enn suspekt new-age og plagsomt selvreferensiell esoterisme. Som Kendell Geers uttrykker det: "Use counter-culture to counter the culture of the counter."

Livlige materialer og affektive kretsløp

Kritikk av Anja Johansen (27.10.2012 11:55 | Sist endret: 15.07.2018 19:49)

A Matter of Feeling framstår som et gjennomtenkt samlebegrep for årets Meta.Morf, med potensial til å fange interessen hos akademikere med sans for nymaterialisme og affekt-teorier. - Det har i det hele tatt blitt mer gjengs å snakke om materie og teknologi i livlige termer.

Nomaden som kunstpedagog

Kritikk av Gustav S. Borgersen (24.09.2012 12:38 | Sist endret: 05.10.2012 10:11)

Lik en samfunnsfagslærer med streng nøytralitetsplikt, utfolder Lademoen Art Nomads seg som en engasjert, men saksnøytral affære. Om prosjektets grunnmotiv nomadisme, konfirmeres det, mer enn det kontrasteres.

Krumninger i kunsthistorien

Kritikk av Margete Abelsen (24.09.2012 09:34 | Sist endret: 24.09.2012 11:45)

Trondheim Kunstmuseum skaper kruminger i den sirkulære kunsthistorien når Marko Vuokala går i pedagogisk dialog med museets samling. Samtidig, i rommet ved siden av, viser Eeumyn Kang, oljemalerier og tekst.

Gender Tales

Kritikk av Sara Noelani Müller (20.09.2012 08:28 | Sist endret: 27.10.2012 16:49)

I Woman av Institutet, som tar utgangspunkt i Jacques Lacans påstand om at kvinnen ikke finnes utenfor mannens blikk (La femme n´existe pas), skjelver dualiteten ved begrep som mannlig/kvinnelig, passiv/aktiv, objekt/subjekt, projeksjon/virkelighet, - og settes sammen på nye måter.

Book Burning

Kritikk av Martin Palmer (19.09.2012 09:07 | Sist endret: 21.09.2012 10:19)

I Book Burning under Bastardfestivalen ble det flørtet med samtidsmyten om de 99 % med folkemakt, retten til å brenne sin egen bok og muligheten til å vende seg mot sine egne for å sikre sin egen frihet.