Kunstdialoger


Things made of plastic or The end

Artikkel, Kunstdialoger av Katya Sander (29.09.2013 09:27 | Sist endret: 14.10.2013 09:59)

On the basis of her work Caliban Katya Sander investigates the idiom of everyday things: I interact not only as an abstract unit, a consumer who can be measured, counted, registered and pre-calculated via algorithms, but also – quite simply – as a body. I touch and I take shape.

Fra besøkende til deltakende kunstner

Artikkel, Kunstdialoger av Ebba Moi og Gry Ulrichsen (19.09.2013 08:38 | Sist endret: 04.10.2013 11:26)

Med utgangspunkt i Tenthaus Oslo drøftes erfaringer fra kunstnerisk praksis i skolesammenheng. Ebba Moi og Gry Ulrichsen ser på muligheter for profesjonsutvikling når kunst og pedagogikk møtes i langsiktige, forpliktende prosesser basert på gjensidig tillit og eierskap. Moi deltar under Lademoen Art Dialogues som åpner til helgen.

Selvorganisert, ikke selvforsynt. Tjue år med Lademoen kunstnerverksteder

Artikkel, Kunstdialoger av Marit K. Lykken Flåtter (02.09.2013 13:24 | Sist endret: 25.09.2013 09:44)

I løpet av de tjue årene Lademoen kunstnerverksteder har eksistert har stedet gått fra å være en engasjert fagpolitisk og økonomisk 'kampsak' til å bli en stabil stiftelse, ledet og drevet av kunstnere. Stiftelsen kan sies å ha bidratt til å opprettholde en kunstscene, om ikke institusjonen har gått i bresjen for å utvikle den.