Kommentar


Mulighetene i ytterkantene

Kommentar av Sissel M. Bergh (12.10.2015 12:15 | Sist endret: 12.10.2015 16:01)

Er kunstverdenen befolket av "kunst-kadere" - en global overklasse hvis posisjon tillater dem å fly fra sted til sted med sine kunstprosjekt for å bevisstgjøre folket om å snu den økonomiske verdensordenen? Bør dette systemet forlates til fordel for å få reell gjennomslagskraft på lokalt hold, spør Sissel M. Bergh etter å ha deltatt i Transformative Art Production-seminaret som fant sted i september.

Exhibition, Museum, Museum!

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (19.03.2015 15:58 | Sist endret: 22.03.2015 11:22)

Kanskje er det så enkelt som at museene på fullt alvor må bli tryggere i å formidle hva de faktisk er, framfor å lete etter helt nye måter å være og organisere seg på.

Entreprenørskapskunstneren som lot seg målbinde

Kommentar, Men, hva betyr det å bli styrt? av Marit K. Lykken Flåtter (02.02.2015 16:10 | Sist endret: 02.02.2015 18:52)

ArtScene Trondheim har bladd i rapporten Kunstens autonomi og kunstens økonomi som ble offentliggjort i forrige uke.

Å rekonstruere sannhet

Kommentar av Gustav S. Borgersen (03.12.2014 11:15 | Sist endret: 03.12.2014 14:01)

I Eyal Weizmans foredrag som nærmest konsekvent stiller offisielle forklaringsmodeller og bruk av bilder i tvil, kunne et ankepunkt mot ’forskningsfunnene’ nettopp ha vært bruken av fotografiet som bærer av sannhet – særlig i en digitaliseringens tidsalder, der bildemanipulasjon utvilsomt er like vanlig som politiske løgner.

Intern åpenhet

Kommentar av Eline Bjerkan (29.10.2014 08:44 | Sist endret: 29.10.2014 13:04)

Trondheim Open som gikk av stabelen tidligere i oktober involverte de fleste kunstaktører og atelierfellesskap i byen. Hovedinntrykket under de fire dagene det foregikk var nok forventningen om Østbyen som kunstarena og at arrangementet fortsatt har mye å gå på før det når ut til flere enn de deltagende selv.

Kunsthallsatsning, minus satsning

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (05.06.2014 12:59 | Sist endret: 05.06.2014 15:48)

Kulturpolitikerne i fylket sitt vedtak i går om etablering av kunsthall er fortsatt 3 institusjoner for prisen av 1, med regionalt nedslagsfelt som bivirkning.

Tilstandsseminaret 2014

Kommentar av Gustav S. Borgersen (04.06.2014 07:52 | Sist endret: 04.06.2014 11:23)

Visjonen om et striglet og streit møtelokale med fruktfat og kaffekanne ved inngangsdøren, må vike for noe i retning av en unntakstilstandens ramme, hvori det angjeldende masterkull (masterkoordinatoren inkludert) befinner seg et sted mellom opposisjonstrang og oppråddhet.

Tvangsregional proteksjonisme

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (31.05.2014 08:29 | Sist endret: 31.05.2014 13:27)

Fylkesrådmannens innstilling om å trekke seg ut av kunsthallplanene er påfallende navlebeskuende og framstår som den mest regressive evver.

Om uforpliktende utspill

Kommentar av artscenetrondheim (22.02.2014 13:45 | Sist endret: 22.02.2014 14:31)

Uansett hvor ønskelig det kan være for kunstfeltet å få bekreftet sin opplevelse av statlig instrumentalisering på generelt grunnlag, er det på langt nær sikkert, ei heller avklart, at det nettopp er denne telefonen og SMSen som bør stå som beviset på at vi opererer innenfor et kunstfelt med mange faglige og politiske interesser.

Museet, siden sist

Kommentar av artscenetrondheim (18.02.2014 17:20 | Sist endret: 19.02.2014 09:15)

På bakgrunn av en telefon fra kulturministeren til det administrative ledd i Museene i Sør-Trøndelag, har søkelyset nok en gang sveipet innom Trondheim Kunstmuseum, for så å slå tilbake på kulturministeren, som i første omgang grep til telefonen.