Skriv ut siden

Men, hva betyr det å bli styrt?

Leder, Men, hva betyr det å bli styrt? Av Marit K. Lykken Flåtter (28.04.2014 12:44 | Sist endret: 29.04.2014 15:23)

Siden 2010 har ArtScene Trondheim gjennom tekstbidrag fra ulike skribenter fokusert på de kunstfaglige og -politiske betingelser, være seg økonomiske, politiske og representative, som er med på å forme de forhold som feltet opererer innenfor.

Som en videreføring av Kunstneriske kompromisser i offentlige rom og Postkulturell næring; kunst, makt, politikk ønsker AST å gripe an diskusjonen om kunstfeltets semi-autonomi, ved å ta ett skritt til siden. Men, hva betyr det å bli styrt? vil forsøke å se på hvordan ulike styringsformer - små, som store oppbygninger - gjør seg gjeldende i kunst- og kunnskapsproduksjonen i dag. På hvilken måte kan disse gjøres bevisst, manøvreres og påvirkes. 
 
AST har også denne gang invitert skribenter til å fordype seg i spørsmål som med forskjellige innfallsvinkler kan tilføre kunnskap om betydningen og/eller effekten av ulike styringsformer; eksempelvis innenfor kunstpolitikken, selvorganiserte initiativ, kunnskapsproduksjon og høyere utdanning, adaptering av kultur innen næringsmodeller, deltagerbasert kunst samt den digitale delingkulturens påvirkningskraft på institusjonelle rammeverk.

I Hva skal man med kunstnerpolitikken? skriver første bidragsyter Hilde Rognskog, tidligere styreleder i fagorganisasjonen Norske Billedkunstnere, om erfaringer fra arbeidet med den statlige kunstnerpolitikken: «Innovasjon, kreativitet og entreprenørskap er blitt et ideal i et kunnskapssamfunn som konkurrerer med alle andre kunnskapssamfunn. Avregulering av kunstnerpolitikken blir en et mål i seg selv uten at konsekvensene for samfunnet eller hva det innebærer for kunstnerne blir drøftet. Hvordan påvirker “nye ideer og bedre løsninger” kunstnerpolitikken?»

 Related news

No Comments

Closed for comments.


Subscribe to comments RSS Feed