Tekster


En dag på Heimdal

Kritikk av Gustav S. Borgersen (28.05.2016 14:32 | Sist endret: 29.05.2016 13:28)

Det spørs om ikke Tatt av Heimdals festivalprogram, tre lange dager til ende, hadde et for skrint program til å overtale den jevne heimdaling om performancekunstens fortreffeligheter i denne omgang.

Social works, shared space

Intervju av Eline Bjerkan (19.05.2016 08:30 | Sist endret: 19.05.2016 11:59)

When you look at a social engaged art work and you know ahead of time what you’re supposed to feel, what the right answer is, it isn’t, to me, the most interesting art.

Utfoldet tid

Kritikk av Hjørdis-Linnea Myhre (27.04.2016 07:55 | Sist endret: 27.04.2016 15:03)

Selv om det er brukt mye tid i verkstedet for å framsette gjenstandene, skiller de seg fra det tradisjonelle håndverket ved å være fratatt sin funksjonalitet. Slik åpnes det for å lese dem konseptuelt, snarere enn som representasjon for lengselen etter håndverket.

We Feel Fine. The Common Sense

Kritikk av Martin Palmer (25.04.2016 20:22 | Sist endret: 26.04.2016 11:02)

An implant placed in the roof of ones mouth, allows one to share feelings in real time, and has become commonplace, expected to be used by everyone in both social and work environments. The young cannot even remember a reality without ‘The Patch’.

Tv(e)tydig TV-serie

Kritikk av Martin Palmer (21.04.2016 12:03 | Sist endret: 26.04.2016 10:37)

I Melanie Gilligans The Common Sense satt til en nær fremtid er hele 70% av befolkningen arbeidsledige som følge av teknologiske nyvinninger. Den fascinerende TV-serien beskriver ulike konsekvenser av at "The Patch", implantatet som lar menneskene dele følelser i sanntid, er blitt allemannseie. Les kritikken.

Ooops! Fanget av konvensjonene

Kritikk av Gustav S. Borgersen (07.04.2016 12:44 | Sist endret: 07.04.2016 14:06)

Cover with the Moon er et narrativt rom som inviterer til en slags arkeologisk utforskning, med referanser som kan lede deg en viss vei, for så å stoppe opp, med frustrasjon som effekt.

«Fly Me to the Moon»

Kritikk av Øyvind Rongevær Kvarme (29.03.2016 15:34 | Sist endret: 30.03.2016 10:15)

Det at mennesket om få år skal busetje seg på planeten Mars opplevast liksom ikkje som noko framand science fiction. Denne futuristiske tanken er allereie ladd med fortid og historie; det ligg ei fortelling mellom i dag og 1960-talets romforsking.

Illusjonisten

Intervju av Eline Bjerkan (28.03.2016 11:49 | Sist endret: 29.03.2016 09:28)

Jeg har alltid vært opptatt av å knekke de kodene jeg oppdaget i håndverket, for eksempel strikking. Strikkemønster er også moduler. Disse helt enkle strukturene, som når du gjentar eller speilvender blir til enorme variasjoner og rikdom. Jeg legger til rette for betrakteren å oppdage denne rikdommen.

Kunst i offentlige rom 2.0

Intervju av Marit K. Lykken Flåtter (22.03.2016 08:20 | Sist endret: 22.03.2016 18:08)

I samtale med TSSKs styreleder Edith Lundebrekke og daglig leder Randi Martine Brockmann forsøker Marit K. Flåtter her å gå i detalj om hva kunstnersenterets rolle er i utsmykkingssaker og samtidig få innsikt i hvordan stedet stiller seg til debatten og de endringsforslag som er lagt fram. Les Kunst i offentlige rom 2.0

Et museum som satser

Kommentar av Åshild Adsen (19.03.2016 13:05 | Sist endret: 19.03.2016 20:13)

Store deler av utstillingsprogrammet for årene fremover er lagt og jeg tror det vil overbevise om at fokuset på samtidskunsthåndverk slett ikke nedprioriteres. Åshild Adsen direktør ved NKIM svarer på André Galis artikkel, publisert tidligere denne uke, og utdyper videre at museet ønsker seg flere gjennomgående kritikker av sine utstillinger. – Det skjerper oss, og løfter debatten. Les tilsvaret: