Tekster


En trøndersk Turner

Nyheter av Marit K. Lykken Flåtter (15.10.2016 16:57 | Sist endret: 16.10.2016 09:45)

Kunngjøringen av Lorck Schive Kunstpris 2017 fant sted på Kunstnernes Hus, Oslo i dag.

Please! Don't sit on the sign.

Kritikk av Gustav S. Borgersen (13.10.2016 09:10 | Sist endret: 13.10.2016 09:44)

Det er nettopp hva denne utstillingen «utgir» seg for å være, som er så forlokkende bedragersk.

Disco Noir

Kritikk av Øyvind Rongevær Kvarme (12.10.2016 11:17 | Sist endret: 12.10.2016 16:21)

Utspørjinga starta enkelt: –Kva heiter du? –Når og kor er du fødd? Samstundes var det ikkje vanskeleg å forstå at i yttarste konsekvens kunne denne typen informasjon utnyttast og brukast mot ein.

Gjenstandsforviklinger

Kritikk av Marit K. Lykken Flåtter (10.10.2016 09:24 | Sist endret: 04.06.2018 15:46)

Parallellen mellom disse ellers ganske ulike utstillingskonseptene ligger i den overbevisende anvendelsen av kunstformenes historie, men også det grepet å ublu og med selvsagt driv flette sitt eget kunstnerskap inn i dette forløpet. Les kritikken av Beretningen om en affære.

Våkenatt

Kritikk av Hjørdis-Linnea Myhre (05.10.2016 14:05 | Sist endret: 07.10.2016 08:16)

Seige, dvelende bevegelser trekker tiden ut til en lang masse. Noen ganger på grensen til å fryse fast. Slik skapes det en skulpturell dans. Hjørdis-Linnea Myhre holdt våkenatt under Mårten Spångbergs Natten.

Om å finne sin plass

Kritikk av Øyvind Rongevær Kvarme (04.10.2016 10:19 | Sist endret: 05.10.2016 07:20)

Med hele to opningar, dobbelt så mange talar og godord og over 200 besøkande var det ingen tvil om at dette var ei feiring. Øyvind Rongevær Kvarme overvar åpningen av den 40. Trøndelagsutstillingen:

Modernistiske motiver

Kritikk av Gustav S. Borgersen (21.09.2016 12:25 | Sist endret: 23.09.2016 11:00)

For eksempel kan et Kleiva-bilde fort reduseres til en presis, men dekorativ affære om man ikke gis den sosiopolitiske konteksten verket ble til i. Man trenger derimot ikke kunstnerbiografien for å kjenne på den trykkende tettheten i et bilde som Wolds «Komposisjon i grått»

Fyrer opp under brannstasjonen

Intervju av Eline Bjerkan (12.09.2016 08:39 | Sist endret: 23.09.2016 10:37)

–Vi inntar et rom som ikke eksisterer i dag, sier Helena Holmberg om Kunsthall Trondheim. –Vi kan fokusere hundre prosent på samtidskunst. Eline Bjerkan har vært innom den flunkende nye kunstinstitusjonen.

En hyllest til trøndersk modernisme

Intervju av Eline Bjerkan (08.09.2016 07:52 | Sist endret: 08.09.2016 10:00)

Det er egentlig et litt skummelt og blottleggende grep, ettersom betrakteren får mulighet til å sammenligne mine hommager med de originale maleriene bare ved å bevege seg noen få skritt rundt i lokalet forteller Anders Sletvold Moe om Trøndersk Abstraksjon, som for tiden er å se på Kunstmuseet i Nord-Trøndelag.

Sopsortering i Indien

Intervju av Marit Aronsson (26.08.2016 10:50 | Sist endret: 26.08.2016 19:07)

Disse slumområdene er så gigantiske, men likevel ikke nedtegnet på kartet. De jevnes med jorden regelmessig av myndighetene. Jeg ville fortelle om «vår slum», for vi har alle skyld i dette.