Tekster


Eksil er en allmenn tilstand

Intervju av Martin Palmer (09.11.2016 11:02 | Sist endret: 10.11.2016 12:56)

Fremmedgjøringen som vi alle kan føle på når vi står ovenfor en verden som er konstruert og styrt av en logikk som det ikke alltid er lett å forstå, forener både innfødte og immigranter i vår tid. Det gjør eksil til en allmenn tilstand.

Exile is a General Condition

Intervju av Martin Palmer (08.11.2016 19:46 | Sist endret: 10.11.2016 11:24)

Political and social avant-gardes have always insisted on the fact that everyone can be an artist. Now capitalism has made this possible and the readymade is definitely a space where the category of value is put into a crisis and faced with its paradoxes.

Det gyldige i det ugyldige

Intervju av Marit Aronsson (07.11.2016 08:52 | Sist endret: 07.11.2016 11:27)

Omløpshastigheten er så høy, både på det materielle og det menneskelige, slik at mange ressurser forblir ubrukt. Det produseres for mye i verden i dag, fordi vi kaster så mye. Les intervjuet med Dag-Arve Forbergskog.

Den politiske kroppen

Kritikk av Hjørdis-Linnea Myhre (31.10.2016 17:49 | Sist endret: 02.11.2016 09:50)

Utstillingen som helhet, med sitt feministiske og politisk spissede innhold, sender signaler om hvordan kunsthallen ønsker å plassere seg i tiden som kommer. En ny kunstæra kan derved begynne.

Om minnetap og byutvikling

Artikkel, Tekstserier av Eline Bjerkan (24.10.2016 09:13 | Sist endret: 16.06.2017 17:16)

Beslutninger om hva som anses verneverdig eller ikke tas ofte i semi-offentlige fora, og oppdages sjeldent i tide av befolkningen. Eline Bjerkan diskuterer betydningen av immateriell kulturarv i tilknytning til Hertling & Andreassens kunstprosjekt, We are here for a good time (not a long time).

Stengt på museet

Intervju av Marit K. Lykken Flåtter (22.10.2016 12:49 | Sist endret: 22.10.2016 15:22)

Mandag 24. oktober stenger Trondheim Kunstmuseums avdeling Bispegata for de neste sju månedene. Museet skal renoveres for fem millioner, og AST har forhørt seg med Jon-Arild Johansen om hva publikum skal ta seg til i denne perioden.

Bryte ny mark

Kritikk av Marit K. Lykken Flåtter (20.10.2016 08:44 | Sist endret: 24.10.2016 11:00)

Mens de fleste har øynene festet mot utviklingen av sentrumsområdene og lar seg både henfalle til og ledes av konkurransekakafonien hos det servicesmindede bytilbudet (Kunsthall her, Litteraturhus der), velger andre å trekke seg ut og vekk fra det som alltid er tilgjengelig, der alt er innenfor rekkevidde.

Hannah etter i sømmene

Kritikk av Hjørdis-Linnea Myhre (17.10.2016 10:57 | Sist endret: 21.11.2016 10:52)

Kunstnerne som deltar i årets internasjonale Hannah Ryggen-triennale står i en ryggensk tradisjon i den forstand at de benytter håndverksteknikker for å ytre seg politisk.

En trøndersk Turner

Nyheter av Marit K. Lykken Flåtter (15.10.2016 16:57 | Sist endret: 16.10.2016 09:45)

Kunngjøringen av Lorck Schive Kunstpris 2017 fant sted på Kunstnernes Hus, Oslo i dag.

Please! Don't sit on the sign.

Kritikk av Gustav S. Borgersen (13.10.2016 09:10 | Sist endret: 13.10.2016 09:44)

Det er nettopp hva denne utstillingen «utgir» seg for å være, som er så forlokkende bedragersk.