Tekster


Berøringspunktet

Intervju av Eline Bjerkan (20.04.2017 10:06 | Sist endret: 21.04.2017 10:30)

I to år har studenter ved kunsthistorie på NTNU markert seg i Trondheims bybilde. Med punktvise og stedsbevisste utstillinger har initiativet deres bidratt til å synliggjøre denne byens historiske rom i lys av samtidskunst - og motsatt. AST tok en prat med to av de involverte.

Hårfin balanse

Kritikk av Gustav S. Borgersen (18.04.2017 18:28 | Sist endret: 19.04.2017 20:51)

Det er i det hele tatt litt av en bragd at utstillingen klarer å fordeles innenfor to såpass forskjellige visningsatmosfærer uten at den rives over på midten.

Fattigdom, et kunstnerkrav?

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (04.04.2017 15:42 | Sist endret: 20.04.2017 12:28)

I Arnesteder for ambisjon støtter Stian Gabrielsen seg på et premiss jeg mener har en svært romantiserende glød. Det synliggjør en misforstått oppfatning av at det er den "ulønnede" og "uorganiserte" kvaliteten ved de kunstnerdrevne visningsrommene som er ensbetydende med etterspørselen eller statusen de har. Helt i tråd med kommersialismen beskrives de som en luksusvare, uten make. 

Den relasjonelle teknikkens vesen

Kritikk av Martin Palmer (22.03.2017 11:14 | Sist endret: 24.03.2017 17:38)

Vårt stadig sterkere avhengighetsbånd til teknologien kan oppleves uoversiktelig og fremmedgjørende. Og samtidig som det påvirker arbeidsmarkedet skjer en frigjørende prosess idet arbeidet med å utføre repetative, robotiske oppgaver overlates til maskinene. Utstillingen Hyper Relation kuratert av Katarina Marthinsen forsøker å gå inn i denne kompleksiteten.

Om landskapene treffer

Kritikk av Hjørdis-Linnea Myhre (13.03.2017 08:52 | Sist endret: 13.03.2017 11:21)

Så i asken, slik at ingenting går tapt behandler med ulik intensitet den absolutte trangen etter å være i begivenhetenes sentrum og fange øyeblikket. Les kritikken Om landskapene treffer.

Isbreen pustar

Intervju av Marit Aronsson (06.03.2017 09:05 | Sist endret: 06.03.2017 12:02)

Er menneskene selvstendige tanker i naturen sitt språk? Randi Nygård er aktuell med Isbreen pustar mens vi leitar etter den arktiske tåka, og i sin søken etter et meningsfullt forhold mellom språk, natur og vitenskap kommer hun over uventede sammenhenger. Les intervjuet.

Norge i rødt, gult og blått

Kritikk av Hjørdis-Linnea Myhre (20.02.2017 21:08 | Sist endret: 21.02.2017 09:55)

Det er særlig spoken word, aktivisme og samtaler som preger kunstprogrammet under Tråante 2017 og som lanseres under fanen Show Me Colour; Resist, Stand Up, Advocate. Trer man litt til side finner man to små, viktige separatutstillinger av henholdsvis Synnøve Persen og Geir Tore Holm. Hjørdis-Linnea Myhre har vært å sett disse.

Handlingsmettet hokuspokus

Kritikk av Eline Bjerkan (09.02.2017 11:41 | Sist endret: 20.02.2017 16:53)

Der interaktivitet kan sees på som en parallell til det å være aktiv, kritisk og undersøkende, egenskaper vi sårt trenger i et stadig mer post-faktuelt samfunn, er utstillingen Deltagelse på Trondheim Kunstmuseum på sin side en invitasjon til lek.

Hvordan omsette engasjement og idealisme til rettferdige honorarer?

Leder av Marit K. Lykken Flåtter (02.02.2017 00:00 | Sist endret: 03.02.2017 15:41)

Det er forskjell på å jobbe frivillig for sosialt og humanitært arbeid på den ene siden og det å arbeide for lave honorarer som både opprettholder lønnsforskjeller i samfunnet og styrker etablerte institusjoner på bekostning av egen inntekt på den andre. Det er på tide å kartlegge hvilken del av kunstfeltet som utfører og bestiller mest ubetalt arbeid.

Det retrospektive maleriet

Kritikk av Øyvind Rongevær Kvarme (24.01.2017 09:38 | Sist endret: 24.01.2017 13:33)

Det trondheimske utstillingsåret 2017 startar med tre unge, malande menn og Øyvind R. Kvarme benytter høve til å guide oss gjennom Det retrospektive maleriet.