Tekster


Selvorganisert, ikke selvforsynt. Tjue år med Lademoen kunstnerverksteder

Artikkel, Kunstdialoger av Marit K. Lykken Flåtter (02.09.2013 13:24 | Sist endret: 25.09.2013 09:44)

I løpet av de tjue årene Lademoen kunstnerverksteder har eksistert har stedet gått fra å være en engasjert fagpolitisk og økonomisk 'kampsak' til å bli en stabil stiftelse, ledet og drevet av kunstnere. Stiftelsen kan sies å ha bidratt til å opprettholde en kunstscene, om ikke institusjonen har gått i bresjen for å utvikle den.

Throw Them Up and Let Them Sing

Kritikk av Martin Palmer (29.08.2013 17:52 | Sist endret: 30.08.2013 08:23)

En av mange som har latt seg fascinere av Kurt Schwitters er regissør og kunstner Helen Petts. I Throw Them Up and Let Them Sing lykkes hun med å skape et intimt portrett hvor hovedpersonen feires uten å fetisjeres.

Status, Kunsthall Trondheim

Intervju av Gustav S. Borgersen (27.08.2013 12:59 | Sist endret: 18.09.2013 16:35)

Dronningens gate 28 huser de midlertidige lokalene for Kunsthall Trondheim. I intervju med ArtScene Trondheim legger prosjektleder Helena Holmberg fram høstens program og redegjør for etablering av kunsthall.

Innenfor sin egen begrensning

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (15.08.2013 14:07 | Sist endret: 17.08.2013 18:55)

Konstruksjonen 'kvinnelige identiteter' som tematisk utgangspunkt for en utstilling er som velmenende bistandsarbeid å regne, og er omtrent det siste man burde sette seg fore å 'utforske' eller 'bekrefte' i et år hvor man markerer innføringen av allmenn stemmerett i Norge.

Helgardering

Kritikk av Gustav S. Borgersen (27.06.2013 10:13 | Sist endret: 29.08.2013 13:34)

Trondheim Kunstmuseums sommerutstilling Lips Painted Red relaterer seg løselig til jubileumsåret for kvinners stemmerett i Norge. I en omfattende utstilling får man på ny servert verker som undersøker kvinnelig identitet.

(Nye) Trondhjems Kunstforening

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (07.06.2013 14:02 | Sist endret: 10.07.2013 08:00)

I Markus Lanttos kommentar om Trondhjems Kunstforening oppfordrer han styret om å gå. Vararepresentant i styret Anne Kristin Myrseth, fra TBK, bekrefter kontroverser mellom styret og medlemmene.

Nytt arkitekturtidsskrift i Trondheim

Nyheter av Gustav S. Borgersen (05.06.2013 18:46 | Sist endret: 04.09.2013 20:56)

Tidsskriftet A ble lansert i lokalene til RAKE Visningsrom den 4. juni. Bladets diskursive profil understrekes av setninger som ”Vi kjem ingen veg dersom vi er einig.” Utgivelsen er initiert av studenter ved arkitektutdanningen i Trondheim.

Potensialet Trondhjems Kunstforening

Kommentar av Markus Lantto (05.06.2013 13:57 | Sist endret: 07.07.2013 12:05)

Ingen fullmaktsordning, förbud mot benkeforslag och att styrets medlemmar ska få sitta på sina poster i all evighet var några av förslagen styret i Trondhjems Kunstforening hade till årsmötet. Ett styre som forøvrigt sitter på övertid enligt föreningens egna statutter.

Den minste middelmådige fellesnevner

Kritikk av Marit K. Lykken Flåtter (03.06.2013 09:26 | Sist endret: 10.06.2013 13:40)

I Øyvind Aspens A brief dwell upon work and pretence i Ditt lokale travestilaug blir man forelagt verker hvor den minste fellesnevneren for hva som inngår i denne kategorien (kunst) stilles ut, med påståelig vektlegging av det middelmådige.

Masterutstillingen 2013

Kritikk av Gustav S. Borgersen (31.05.2013 09:24 | Sist endret: 01.06.2013 09:35)

Masterkullet ved Kunstakademiet i Trondheim teller kun fire kandidater, hvorav to endatil fungerer som duo. Dette er forhold som både minimerer risikoen for prosjektkollisjoner og maksimerer kandidatenes boltreplass.