Tekster


Mellom forfall og velstand

Kritikk av Margete Abelsen (20.10.2013 19:05 | Sist endret: 14.07.2018 23:30)

Konteksten Constant. Decay. inngår i gir prosjektet en form for intensitet og tilstedeværelse som sjelden oppstår i andre utstillingssammenhenger.

Nøyaktighetens pris

Kritikk av Gustav S. Borgersen (19.10.2013 09:02 | Sist endret: 15.07.2018 10:20)

Umiddelbart kan man anerkjenne at konkurransestemningen som har preget deler av forhåndsomtalen av Lorck Schive Kunstpris – der altså Marianne Heier, Tina Jonsbu, Lene Berg og Knut Åsdam er de nominerte – ikke kommer nevneverdig til uttrykk i utstillingen.

Music While We Work

Kritikk av Martin Palmer (17.10.2013 10:45 | Sist endret: 15.07.2018 10:34)

I Kunsthall Trondheims midlertidige lokaler vises nå Music While We Work av Hong-Kai Wang. Verket inneholder prosesser som involverer produksjon og fremføring av lyd og ikke minst hvordan lytting er organisert.

Dokumentert dialog

Kritikk av Gustav S. Borgersen (12.10.2013 08:47 | Sist endret: 15.07.2018 10:43)

I Lademoen kunstdialoger, den andre runden av LKVs utstillingsserie i Østbyen, bys det på flere sterke enkeltbidrag innenfor en litt beskjeden helhet.

Oh My, My My ... Dear

Intervju av Hjørdis-Linnea Myhre (10.10.2013 18:53 | Sist endret: 15.07.2018 12:10)

Hjørdis-Linnea Myhre talked to Olli Piippo about his decorative preferences before his show Oh My, My My ... Dear at Blunk

Den 37ende i rekken

Kritikk av Hjørdis-Linnea Myhre (06.10.2013 09:34 | Sist endret: 06.10.2013 09:58)

Trøndelagsutstillingen er en tradisjon som juryen i årets utgave understreker betydningen av. Det gjenspeiles ganske så bokstavlig i det at hovedvekten av bidragene er todimensjonale verk, opp etter veggene.

Lorck Schive: Heier, Jonsbu, Åsdam eller Berg

Intervju av Gustav S. Borgersen (04.10.2013 16:56 | Sist endret: 16.11.2013 10:24)

5. oktober åpner utstillingen med de nominerte til Lorck Schive Kunstpris i Trondheim Kunstmuseums lokaler i Bispegata. De fire kunstnerne Tina Jonsbu, Marianne Heier, Lene Berg og Knut Åsdam har fortalt ArtScene Trondheim litt om hva de presenterer, og hva de tenker rundt nominasjonen.

Om-sorg

Kritikk av mathias r samuelsen (04.10.2013 10:54 | Sist endret: 04.10.2013 12:05)

I Vi er motorvei blir vi presentert for ulike scenarier som til dels illustrerer, til dels prøver å forklare hvordan rekylen fra gode intensjoner kan treffe en i trynet.

Things made of plastic or The end

Artikkel, Kunstdialoger av Katya Sander (29.09.2013 09:27 | Sist endret: 14.10.2013 09:59)

On the basis of her work Caliban Katya Sander investigates the idiom of everyday things: I interact not only as an abstract unit, a consumer who can be measured, counted, registered and pre-calculated via algorithms, but also – quite simply – as a body. I touch and I take shape.

Deathprod

Kritikk av Martin Palmer (28.09.2013 08:50 | Sist endret: 30.09.2013 11:11)

Konserten på Kunstakademiet i 93 gjenskapes i all sin enkelhet og presisjon, bortsett fra at man den gang ikke ville vært klar over at man overvar et toneangivende mesterverk innen norsk samtidsmusikk.