Tekster


Fiendtlig innstilt museum

Nyheter av Marit K. Lykken Flåtter (01.02.2013 11:51 | Sist endret: 06.02.2013 08:25)

Så lenge det foreligger en klar divergens mellom Trondheim Kunstmuseums framstilling av hendelser (pranks og misforståelser) som rammer museet og den oppfatning offentligheten har, vil ikke museets iscenesettelser oppleves troverdig.

Polske eventyr for voksne

Kritikk av Gustav S. Borgersen (25.01.2013 13:34 | Sist endret: 01.02.2013 14:06)

Trondheim Kunstmuseum byr for tiden på en variert, men kraftig dose polsk videokunst. Gustav Svihus Borgersen har sett filmene som utgjør Polsk Høst.

Voggesang til trønderen

Kritikk av Martin Palmer (19.01.2013 12:42 | Sist endret: 25.01.2013 14:59)

Jeg har vanskelig for å tro at lite som denne utstillingen gir uttrykk for, har skjedd i Trøndelag det siste året. Dette kan neppe være et tverrsnitt av innsendte verker til den 36. Trøndelagsutstillingen.

De nominerte til Lorck Schives kunstpris

Nyheter av Gustav S. Borgersen (18.01.2013 10:10 | Sist endret: 16.11.2013 10:21)

De fire nominerte kunstnerne til Lorck Schives kunstpris 2013 er Marianne Heier, Lene Berg, Knut Åsdam og Tina Jonsbu. Dette ble kunngjort på Kunstnernes hus i dag.

Sten Are Sandbeck om Fashion Ghost

Intervju av Per Kristian Nygård (08.01.2013 14:15 | Sist endret: 09.01.2013 09:31)

Sten Are Sandbeck snakker med ArtSceneTrondheimTV om Fashion Ghost i Trondheim Kunstmuseum, Gråmølna. Utstillingen står tom 13. januar 2013.

Behind Your Back

Kritikk av Lena Johansen (04.01.2013 09:04 | Sist endret: 18.01.2013 10:52)

I Kristian Berglunds Behind Your Back er blandingen av selvpunkterende munterhet og ulmende uhygge gjennomgående.

Mikrodramatikk i sylskarpe bilder

Omtale av Andreas Schille (17.12.2012 08:44 | Sist endret: 17.12.2012 09:30)

Filmene i KiT Kortfilm 2012 har det fotografiske og det innfallsrike som sine sterke sider.

Å appropriere modernismen

Kritikk av Marit K. Lykken Flåtter (02.12.2012 14:56 | Sist endret: 18.01.2013 10:52)

I Sandbecks Fashion Ghost uttrykkes tvilen til mediet materielt, gjennom en forsaking av maleriets todimensjonalitet.

Direktørens mandat

Leder av Marit K. Lykken Flåtter (29.11.2012 12:21 | Sist endret: 05.12.2012 11:52)

Direktøren ved Trondheim Kunstmuseum kunngjorde sin frustrasjon over nettmagasinet ArtScene Trondheim i Gråmølna forrige helg. Flåtter kommenterer direktørens nye holdning til 'oberoende' aktører.

Åttetimersdagen

Kritikk av Gustav S. Borgersen (20.11.2012 14:54 | Sist endret: 21.11.2012 09:21)

I Conversation Piece erstattes kunst som objektsproduksjon av kunst som hendelse, helt i tråd med performancetradisjonen. Utstillingen henviser både til noe uhåndgripelig (en samtale) og noe håndfast (et stykke).