Fredrik Norén, Nils Aas KunstverkstedView Slideshow

Fredrik Norén, Nils Aas Kunstverksted, 24/9 – 20/11 2011

I Fredrik Noréns verker behandles overflater og objekter som symboler, byggesteiner og farger. Ordinære bruksgjenstander blir transformert til funksjonsløse former, velkjente overflater tillates å bevege seg fritt og forandres. Gjennom å arbeide med det hverdagslige og velkjente ønsker Norén å finne en ny form for forståelse for de omgivelsene vi befinner oss i,  og å løfte fram skjønnheten i hverdagslige objekter på et nytt vis.

De forandringene som blir tilført har en tydelig symbolsk forankring i oss selv, våre egne emosjonelle mønstre og/eller hvordan vi forholder oss til omgivelsene. Håpet er at velkjente bruksgjenstander skal vrenges på til de nærmer seg minimalistiske skulpturer, dog uten å gå over i total abstraksjon. Det står alltid igjen detaljer som uunngåelig minner oss om objektets opprinnelige formål. På dette viset illustrerer objektene et forskjønnet forfall, der funksjonsbristen plutselig framstår som vakker.

Fredrik Norén er nylig utdannet ved Konsthögskolan i Malmø, og var festivalutstiller på Kunst i Festival (Midt-Nordisk Kunstfestival) i sommer, med verket United colours - en søyle med seks masseproduserte søppelkasser i grønt og oransje.


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed