Edith Lundebrekke, Trondhjems KunstforeningView Slideshow

FLUX - Edith Lundebrekke Trondhjems Kunstforening 24 mars - 30 april 2011.

Lundebrekke som er født og oppvokst i Trondheim, har sin bakgrunn fra tekstilkunst, og har spesialisert seg på utforsking av dynamisk repetisjon og mønsterdannelse. Gjennom repetisjon av enkle geometriske former undersøker Edith Lundebrekke ulike systemer som grunnlag for billeddannelse. Arbeidene hennes kan sees i sammenheng med Op-art, en abstrakt kunstretning som oppstod i 1960-årene hvor de opt...iske virkningene av verket er vektlagt. Edith Lundebrekke har hatt flere separatutstillinger i Norge og deltatt på en rekke kollektivutstillinger nasjonalt og internasjonalt. Utstillingen, som vil bli vist i Trondhjems Kunstforenings andre etasje ut april, er en del av et prosjekt som har vært vist i ulike former det siste året, i Kunstnerforbundet i Oslo, Whitworth Art Gallery i Manchester og sist ved Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal. Relieffer av trespiler montert på malte treplater, digitaltrykk på tekstil og arbeid direkte på vegg, er noe av det utstillingen vil bestå av. Spilene skaper en tredimensjonal virkning som gjør at bildet endrer seg ved bevegelse, og gjennom perseptuelle og optiske virkninger oppstår visuell tvetydighet, ambivalens. Betrakteren blir utfordret i sin oppfattelse av objekt, overflate, rom og farge. I det innerste rommet har Lundebrekke laget en installasjon med utgangspunkt i rommets karakter, med tapet, gardiner og bilde som elementer.


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed