Kaja H. Lejon, Trøndelag Senter for SamtidskunstView Slideshow

Film & Fotografi, Kaja H. Lejon på TSSK. 18 mars - 10 april 2011

I Kaja Leijon sine prosjekter utforskes overgangen mellom forestillinger og virkelighet. Et gjentagende element er undersøkelse av karakterenes innlevelsesevne og deres forhold til fiksjon. Kunstneren behandler film-mediets evne til å skape forestillinger om virkeligheten, og hvordan de er med oss når vi ser og tolker verden. På Trøndelag Senter for Samtidskunst vil Leijon vise ‘Screening’, et nytt filmprosjekt som benytter en ikke-narrativ og fragmentert struktur. Verket settes i relasjon til den narrative filmen ‘Resonances’(2010). Handlingen i ‘Resonances’ utspiller seg i løpet av en varm sommerdag, hvor en ung kvinne samler lyder i skogen.    Kaja Leijon er utdannet ved Statens Kunstakdemi og ved CalArts i USA. Hun har utmerket seg med flere narrative filmverk som er vist både i kunst- og film sammenheng. Hun har tidligere hatt separatutstillinger på Akershus Kunstsenter og UKS, og deltatt på en rekke gruppeutstillinger. Nylig deltok hun på utstillingen ‘Monitoring’ i Kassel, og er med på årets Videonale i Bonn. www.kajaleijon.com


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed