Never Ending Taboos? Galleri KIT
View Slideshow

Never Ending Taboos? Galleri KIT ISFIT-festivalen 11. - 13. februar 2011

”Never Ending Taboos?” presenterer kunstverk laget av 6 studenter fra School of Art & Design (University of Ulster) i Belfast og 4 studenter fra KiT (Kunstakademiet i Trondheim). Resultatet er unike og spennende tolkninger av hva de vide begrepene seksualitet og mental helse kan innebære. Utstillingen tilbyr et innblikk i forskjeller og likhetener disse temaene kan ha for studenter fra to ulike land.

”Never Ending Taboos?” presents the works of 6 students from the School of Art & Design (University of Ulster) in Belfast and 4 students from KiT (the Art Academy in Trondheim). The results are unique and exiting interpretations of what sexuality and mental health can entail, offering an insight to the differences and similarities these topics can have for students from two different countries.

Disse stiller ut:

Sarah Jane Rainey
Neil Hamilton
Laura Maginnis
Charlotte Burke
Amanda Weir
Renee Browne
fra School of Art and Design (avd. University of Ulster, Belfast)

Karl-Olav Lunde
Kjerstin Juhlin
Karianne Ommundsen
Agnethe Lindløv
fra Kunstakademiet i Trondheim


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed