Hakon Bleken, Trondheim KunstmuseumView Slideshow

Dødsfordriv - Hakon Bleken Trondheim Kunstmuseum 13.03 - 02.05

Fra Trondheim Kunstmuseum:

Håkon Bleken - Dødsfordriv

Sammen med Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab har vi gleden av å invitere til åpningen av en unik kunstutstilling med Trondheims store kunstner Håkon Bleken.

Håkon Bleken, 1929, er en av våre mest markante og toneangivende kunstnerne i dagens kunstlandskap. Han har gjennom flere tiår markert seg som en politisk engasjert billedkunstner. Han bor og arbeider i Trondheim, og hans store engasjement for fødebyen kommer tydelig til uttrykk i hans kunstneriske virke. Gjennom hele 60-tallet og frem til 1972 var han ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for form og farge på NTH, og har blant annet gjennom denne gjerningen hatt enorm betydning for yngre generasjoner kunstnere, så vel regionalt som nasjonalt. Bleken har sin utdannelse fra Statens Kunstakademi og Statens håndverks- og kunstindustriskole.

Hans definitive gjennombrudd som kunstner kom i 1971 med en serie kulltegninger: Fragmenter av et diktatur. Med kullstift skaper Bleken kunst av særdeles høy internasjonal klasse. Likevel er det maleriet som dominerer hans kunstneriske produksjon. I en alder av 80 år er Håkon Bleken fortsatt i utvikling kunstnerisk sett. Hans produksjon når stadig nye høyder og til tross for en lang karriere har han fortsatt evne til nyskapning. Blekens kunst befinner seg i spenningsfeltet mellom kunsthistoriske referanser og nyorientering.

Blekens kunstnerskap forholder seg til kunsthistorien, men har også svært mange referanser til litteraturhistorien. Flere litterære verk som Doktor Faustus (Thomas Mann), Hedda Gabler (Henrik Ibsen) og Prosessen (Franz Kafka) er utgangspunkt for betydelige malerier signert Håkon Bleken. Denne jubileumsutstillingen er ingen retrospektiv utstilling. Hovedtyngden av verk som stilles ut ved Trondheim Kunstmuseum vil være deler av Blekens seneste produksjon. Kulltegninger blir også viet en sentral plass. Vi vil møte en kunstner som fortsatt er på vei fremover, men som ikke har glemt sin historie.


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed