Communication Breakdown, Galleri KiTView Slideshow

Communication Breakdown med Anica Kehr, Gisa Pantel og Marit Bolsø Brodersen på Galleri KiT torsdag 29. oktober til søndag 1. november 2009.

Fra pressemeldingen fra Galleri KiT:

Med utgangspunkt i  ulikt språk og kultur, samt fram til en uke før åpningen - to ulike utstillinger, går duoen Anica Kehr og Gisa Pantel i dialog med Marit Bolsø Brodersen gjennom kunstverk som hver på sin måte omhandler nettopp denne handlingen  - kommunikasjon, persepsjon, språk.

Marit Bolsø Brodersen sine verk er laget etter en researchperiode tilbrakt alene i et gammelt sommerhus, hvor hun uten noen andre tilstede forsøkte å gjenskape situasjoner hvor det naturlig ville vært mange deltakere.

Gjennom å prøve å forstå sine egne reaksjoner undersøker hun hvordan vi mennesker preges av mekanismene som oppstår i oss på et tidlig stadium, og hvordan disse henger igjen i vår måte å kommunisere med omverden på i ettertid.

Anica Kehr og Gisa Pantel nærmer seg språk og betegnelser på en humoristisk undrende måte. De er fra akademiet i Münster, og har utveksling til KiT i et halvt år. Deres prosjekt innebærer å se på hvordan vår bevissthet former det betegnede objektet, ser vi egentlig det vi ser, eller ser vi det som blir sagt?  De har hentet inspirasjon fra "Alice i eventyrland", og laget et "kaninhull" i form av et strobelys-rom betrakteren skal passere før hun møter papirskulpturene på den andre siden.

En gjennomgående stemning vil være at noe ikke er helt som det skal, noe er ukjent med det tilsynelatende kjente, det vil bli et møte med "the uncanny"

Hvor mye av vår oppfatning skapes igjennom språket, og hvor finnes det språklige, hvor virkelig er en setning, er det en elefant i galleriet på KiT den 29.10?


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed