Kelegher og Phillips, Babel visningsrom for kunstView Slideshow

Kelegher og Phillips, Babel visningsrom for kunst, 28. januar - 6. februar 2011

28. januar til 6. februar

Cozette Phillips' arbeider sirkulerer rundt hesten som fysisk og mytisk figur, selv om hesten er fraværende i utstillingen. Hun skaper metallskulpturer med utgangspunkt i seletøyets utforming, og dveler ved dette dyrets kraft og tilstedeværelse. Spørsmål reises rundt tingen som gjenstand i seg selv, og som metafor for menneskelige bånd til naturen.

Christiane Kelegher tar i sitt arbeid med denne utstillingen utgangspunkt i lysets evne til å skape små virkeligheter. I vintermørke gater blir lyset fra et vindu eller en gatelykt sentrale i hvordan vi oppfatter våre omgivelser. Som portaler danner disse inngangsporter til kunstnerens fantasi-narrativer. Hun lar dem utspille seg i tegninger, papirskulpturer og fotografier der tid og rom opphører.


Babel visningsrom for kunst
Mellomveien 4
Lademoen
Åpningstider: tors/fre 14 – 18, lør/søn 12 - 16


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed