Steve Joy, TKM GråmølnaView Slideshow

Byzantium Gold - The Farther Shore med Steve Joy på Gråmølna Trondheim Kunstmuseum, 10.06.-26.09.10

Fra pressemeldingen:

Steve Joy (f. 1952) er den første internasjonale kunstner som stiller ut i Trondheim Kunstmuseums nye avdeling, Gråmølna. Med denne utstillingen er det ønskelig å styrke allerede eksisterende bånd mellom kunstneren og Norge, og da spesielt Trondheim. Joy har bodd fire år i byen og var professor ved Kunstakademiet i Trondheim på midten av 1980-tallet. Joy er født i England og bor og arbeider i Omaha, USA.

Joy maler abstrakt. Abstrakt ekspresjonisme eller spirituell abstraksjon er begreper man kan benytte som merkelapper i lesningen av Joys kunstproduksjon. Hans fokus på flaten og hans fascinasjon for maleriets iboende budskap, verkets fargekraft og estetiske uttrykk blir understreket i utstillingen.

Malerienes titler har sterke kunsthistoriske referanser. Her skal man kunne lese eller referere til middelalderens ikonografi, maleriets sakrale verdi i relasjon til den moderne verdslig abstrakte kunstproduksjon. Joys omdefineringer og manipulerende intellektuelle lek med referanser gir hvert enkelt maleri flere ulike lag både av symbolikk og mening i vår tolkning av dem. Det overveldende i bysantiske ikoners detaljrikdom og dekoreringen reflekteres her i en kontrast til de store formatene med monokrome flater som Joy også titulerer ikoner.

Før kunststudier var Steve Joy utdannet jagerpilot ved The Royal Air Force. Han har reist mye og bodd over tid på mange forskjellige steder i hele verden. Maleriet er Joys medium for å formidle hans filosofi og eksistens både mentalt og geografisk. De fleste av hans malerier søker å formidle eller uttrykke ”the spirit of places”, som Joy selv tydelig refererer til. Verkenes tilblivelse skjer på bakgrunn av kunstnerens personlige erfaringer med opplevelser, følelser og erindringer fra ulike geografiske områder. Nye steder oppsøkes og blir til bevisste eller mer flyktige erfaringsmodeller for hans maleris oppbygging og konsept eller innhold. Samtidig handler hans verk ikke mye om geografiske steder, men om stedets kulturer eller ånd. Joys sensibilitet i behandlingen av menneskets historie generelt og i relasjon til hans egen opplevelse og erfaringer spesielt, formidler hans tolkninger av både kultur, historie og filosofi. Slik søker Joy seg tilbake til ”det ekte” eller åndeligheten i kunsten.


Fotograf: Per Kristian Nygård og Daniel Slåttnes


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed