Parallellaksjonen # 2, Trøndelag Senter for Samtidskunst
View Slideshow

Lørdag 26. Mai 2012, Trøndelag Senter for Samtidskunst.

Andre del av Parallellaksjonens prosjekt på Trøndelag Senter for Samtidskunst var en lukket workshop som i utgangspunktet var forbeholdt studenter ved 2. opptak ved Kunstakademiet i Trondheim. Workshopen ble ledet av Henrik Plenge Jakobsen (avtroppende professor ved Kunstakademiet i Oslo, MA) og Vanessa Ohlraun ( Dekan ved Kunstakademiet i Oslo) 

Parallellaksjonen har som formål å tematisere spørsmål rundt formidling, kunnskapsproduksjon og utdanning. Parallellaksjonen er et forum for kritisk tenkning og praktisk utfoldelse. Mer info om Parallellaksjonen finner du her: www.parallellaksjonen.no

 


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed