Pad.ma Shaina Anand og Ashok Sukumaran, Trøndelag Senter for SamtidskunstView Slideshow

Tools, Tours and Travels - archival adventures with Pad.ma Shaina Anand / Ashok Sukumaran.

I forbindelse med INDIA 2011 NTNU –INDIA PÅ FILM viser TSSK  indisk samtidskunst med utgangspunkt i filmmediet

 

Publikum inviteres til å følge med på en “tur” i  det omfattende material som arkivet består av, og får ta del av unika filmopptak som belyser samfunnsforhold og kulturfenomener ,Turen i  arkivet lar oss  ta del av folks reiser gjennom deres egne øyne og øre , og materialet tar for seg alt fra hverdagsliv i India,  til dokumentasjon av kulturarrangement og intellektuelle debatter.
Det gis også mulighet å søke selv i arkivet online i galleriet.


CAMP , representert av Shaina Anand og Ashok Sukumaran presenterer ulike filmprogram som er satt sammen av material hentet fra det digitale åpne filmarkivet Pad.ma. Film materialet vises i to ulike installasjoner i galleriet,  Pad.ma Tour  og Disket Document.


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed