TKM vs. Marius Amdam, Trondheim Kunstmuseum
View Slideshow

I serien TKM vs. går Marius Amdam (f.1969 i Trondheim) i dialog med museets kunstsamling. Utstillingen vises i Bispegata, i storsalen og et tilliggende rom.

Sacro e profano: det hellige og det profane. Hvorfor dette som tittel på en kunstutstilling? Amdam er genuint interessert i samlingen og anser den som noe hellig, for han representerer og formidler den museale kunsten på mange måter det opphøyde innenfor kunsthistorien. Det Hellige er etter den franske sosiologen Émile Durkheims (1858-1917) syn det som et samfunn er enig om å sette til side i en egen kategori, atskilt fra det daglige liv. Hvorvidt kunsten er adskilt fra dagliglivet er vel heller tvilsomt i en større sammenheng, men det er ingen tvil om at den kunsten som befinner seg i et kunstmuseums eie i stor grad er adskilt fra dagliglivet hos den som ikke oppsøker den.

Klippet fra TKM om utstillingen


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed