Landskapet gjennom oss, TKM Gråmølna
View Slideshow

Landskapet gjennom oss. Trondheim Kunstmuseum avd Gråmølna-  27. oktober 2011 - januar 2012

Utstillingen Landskapet gjennom oss viser verk av Torhild Aukan, Inger Sitter og Håkon Bleken. Fellesnevneren ligger i at de tre kunstnerne har arbeidet med ulike slag abstraheringer av landskap - i fotografi, cyanotypi, tegning og maleri.
I 2. etg. viser vi samtidig i samarbeid med galleriet Kunstverket en samling tegninger og grafikk fra utstillingen Inger Sitter 64 år som grafiker. Vi viser også kulltegninger av Håkon Bleken fra Kunstgaven og direkte fra atelieret.

Torhild Aukan fokuserer i sine arbeider på forholdet mellom menneske og natur, hvor kroppen og det sansbare er viktige omdreiningspunkt. Bildene hennes er fotografiske, men balanserer mellom forestillende og abstrakt. I cyanotypiene på bjørkefiner går det fotografiske bildet sammen med trevirkets mønster, og materialet blir så en del av motivet. I de svarthvite fotografiene kan størrelseforholdene være forskjøvet, hvor en detalj av en kropp blir sterkt forstørret til det ugjenkjennelige.

Håkon Bleken kjenner vi hovedsaklig som en figurativ maler og tegner med byen som billedscene. Her viser han dog en serie
halvabstrakte landskapstegninger fra 1970-tallet. Flere av dem gjorde han etter en lang periode av figurative bilder, og han ville nå bryte med sin dyktighet i figurativ tegning og gi seg hen til en lek med former og en oppløsning av motivet. Her presenterer vi en serie bilder som alle har utgangspunkt i noe han sett, men hvor iblant kun tittelen beskriver utgangspunktet; bildet er en bearbeidelse av det sette, og samtidig et eksperiment med kullet og dets muligheter.

Inger Sitter har i årtiender forfinet sin evne til å gestalte personlige naturopplevelser i ett helt eget billedspråk. I hennes malerier møter vi en halvabstrakt visualisering av disse. Bilder med nye strukturer skapes med kunstneren som et slags medium mellom naturen og lerretet. Abstraheringsprosessen gjør bildene til et slags meningsbærende tegn som man ikke riktig kan forstå, på samme måte som musikk forstås på en annen måte enn det talte språket. Utvalget her fokuserer på de største maleriene til Sitter.


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed