Kamilla Skrinde, Rake visningsromView Slideshow

Re-membering, Kamilla Skrinde på Rake visningsrom,  08 - 23 oktober 2011.

mer info se: www.kamillaskrinde.com

“De siste årene har jeg opparbeidet meg et enormt arkiv med bildemateriale. Dette arkivet skal jeg ta med inn i gallerirommet og skape sammenhenger og konstellasjoner mellom nye og eldre arbeider. Utstillingen blir til der og da. Tiden og rommet er med på å bestemme/forme det ferdige resultatet.
Gjennom snapshot av venner, iscenesatte situasjoner, spor etter "noe" som har hendt, betraktninger fra nært og fra avstand og stilleben som metaforiske virkemidler skaper jeg et univers som blant annet handler om en dagligdags intimitet, søken og ensomhet.”


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed