Mobil IntermediaL Formidlingssentral, MiLF #1
View Slideshow

MiLF er et prosjekt for presentasjon og distribusjon av kunst i urbane og rurale strøk og forholder seg ikke til det tradisjonelt definerte skillet mellom kunstinstitusjon og offentlig rom. MiLF ønsker å utradere forutinntatte forestillinger om hva et kunstinteressert publikum skal kunne være og oppsøker potensielle publikumsgrupper på en uformell måte. MiLF produserer utstillinger og gjennomfører visning i transittområder og offentlige plasser der møtet med folk er uunngåelig.

Mobil IntermediaL Formidlingsentral (MiLF) er et mobilt visningsrom for tidsbasert kunst hvor bagasjerommet i en Toyota Hiace varebil er tilrettelagt for visning av videokunst. MiLF er en forlengelse av den kunstnerinitierte nettportalen trondheimkunsthall.com sin intensjon om å arbeide med ulike strategier for kunstdiskurs i periferien.

Initialene i MiLFs pornografiske hentydning er en lek med konforme kunstinstitusjonelle holdninger og er videre et omvendt nikk til formidlingsstrategien hos Museene i Sør-Trøndelag, MiST. Deler av programmet er et samarbeid med Trøndelag Senter for Samtidskunst ved daglig leder Madeleine Park.No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed