Michael Day og Nikola Uzunovski, BabelView Slideshow

Babel 18 - 27 november 2011.

Alle foto: Hanna Fauske.

De to kunstnerne Michael Day og Nikola Uzunovski beveger seg begge i feltet mellom kunst og vitenskap. I sin utstilling på Babel vil de på forskjellig vis ta utgangspunkt i menneskets opplevelse av verden rundt seg i sine installasjoner.

Nikola Uzunovski vil vise deler av det omfattende prosjektet My Sunshine. Det springer ut av en utopisk drøm om et flyvende objekt som kan reflektere sol til steder som på grunn av jordens rotasjon ikke har sollys i vinterhalvåret. Prosjektet tar form av en åpen prosess der kunstneren inviterer forskere, studenter og alle interesserte til å hjelpe ham med å realisere drømmen.

I en poetisk blanding av drøm og vitenskap setter Uzunovski søkelys på mellommenneskelige relasjoner og dynamikk, både hos de som lever uten sollys, så vel som de som deltar i prosjektet hans.

Michael Day bruker en rekke forskellige media i sine installasjoner, og utforsker ofte tidens påvirkning på vår oppfatning av et fenomen. Vår hverdag fragmenteres stadig av teknologi som krever vår oppmerksomhet.

Michael Day holder til i Sheffield i England, og har sin utdannelse fra Sheffield Hallam University. Han har tidligere hatt flere residencies og stilt ut i flere europeiske byer.
Nikola Uzunovski kommer fra Makedonia. For prosjektet My Sunshine har han blant annet fått European Emerging Artist Award, utdelt i Trieste, og han deltok på biennalen i Venezia i 2009.

Mer informasjon om kunstnerne:
www.michaelday.org.uk
www.my-sunshine.eu


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed