Meta.Morf 2012, Babel og konferanseView Slideshow

Protei / Oil Compass, en drone-seilbåt for havovervåking og rensing av havet etter oljekatatrofer.  

PROTEI er et internasjonalt samarbeidsprosjekt som ble initiert av Cesar Harada, etter BP store oljeutslipp i Mexicogulfen. Den er utviklet for å fange opp oljeflak ved å seile mot vinden med en lang, oljeabsorberende hale. 

Prosjektet er drevet av kunstnere  Cesar Harada [FR/JP],  Etienne Gernez [FR], Gabriella Levine [US], Kasia Molga [UK / PL] og  Sebastian Müllauer [DE] 

Meta.Morf  2012,  ‘A Matter of Feeling’ er Norges største biennale for kunst og teknologi. 
Kurator for utstillingen er Alex Adriaansens og Espen Gangvik. 
Utstillingen vises på Trøndelag Senter på Samtidskunst, Rake Visningsrom, Babel Visningsrom og Trondheim Kunstmuseum avd Gråmølna i perioden 27 september til 28 oktober 2012.

 


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed