Leiken Vik, Trondheim KunstforeningView Slideshow

Trondheim Kunstforening 17 november 2011.

Alle foto: Hanna Fauske.

Leiken Vik (f. 1961, Porsgrunn) bor og arbeider i Trondheim. Hun arbeider innenfor flere forskjellige medier, som malerier, fotografier, tegninger og installasjoner. Hun har gjort store, veggbaserte utsmykkinger og har jobbet (jobber) som kunstkonsulent regionalt og nasjonalt. Hun har tidligere drevet Galleri Trans-Art sammen med kollegene Per Formo, Annika Borgs og Oddvar I. N. Daren. Hun har i forskjellige sammenhenger også samarbeidet med arkitekter.

Utstillingens tittel, Imagine, er en oppfordring til betrakter til å bruke sin forestillingsevne i møte med bildene.
«Utstillingen er bygd opp av flere serier jeg har jobbet med de siste årene, der det er brukt forskjellige teknikker, men med tilbakevendende temaer og fascinasjoner som felles plattform. Ved å skifte teknikk
og medier får jeg næring og fornyelse i arbeidet med nye serier.
Jeg er opptatt av bildets genuine egenart og hva billedformatet kan formidle. Sånn sett forholder jeg meg til tradisjonelle problemstillinger i min billedskaping. Farge, form og format er virkemidler som skaper lys, skygge, figurasjon, retning og dramatikk innenfor den definerte billedflaten. Jeg prøver å tøye mediene jeg bruker og streber etter en fornying i materialbruken samtidig som jeg har sterke referanser til både
en romantisk klassisk og moderne billedgrammatikk.  
Gleden ved å jobbe med bilder er også et viktig redskap og jeg håper dette gjenspeiles i utstillingen.» (Leiken Vik)


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed