Inträngd i ett hö: smoking a fag, Galleri KiT
View Slideshow

Inträngd i ett hö: smoking a fag, 5. september 2013, Galleri KiT

Utstillingen er resultatet av en to ukers workshop for 1BFA studentene, under ledelse av Tommy Olsson.

(Foto: Andrea Lykken Kittilsen)


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed