Forgo, Atelier llsvika
View Slideshow

FORGO  (Alle foto: Monica Svorstøl)

Brynhild Bye (N) og Maria Nordbäck (F) er kunstnerne som har samarbeidet om og står bak prosjektet «Forgo». Kvinner i Finland og Norge har levert broderier med motiv av noe de har av ulike grunner valgt eller blitt tvunget til å avstå fra.

 16. november kom Maria Nordbäck til Norge med 56 broderier fra Finland og på Atelier Ilsvika kom kvinnene fra Norge og leverte inn sine broderier. Broderiene ble deretter montert på «tekstil vegger» (av undertegnede) i Trondheim og i Finland ble «reisverket/konstruksjonen» laget og montert sammen og dette «huset» utgjorde en del av det ferdige kunstverket «Forgo». 

Brynhild Bye har i tillegg dokumentert hele prosessen med foto og lydspor, et utvalg av fotoene er rammet inn og utstilt sammen med «huset». Kunstverket «Forgo» er en del av utstillingen «To have – To own» på Kunsti Museum för Modern Konst i Vasa, Finland. 

3. desember ble utstillingen åpnet og betrakterne kunne se alle broderiene, både framsiden og baksiden av broderiene, ved å gå inn i «huset» og høre lydsporene fra kvinner som forteller hva de har avstått fra og se hele prosessen til kunstverket og flere av kvinnene som har bidratt underveis innrammet og utstilt. I tillegg er det lagt ut en bok hvor betrakterne selv kan skrive ned hva de selv har avstått fra. Kunstnerne og de norske kvinnene håper kunstverket vil bli utstilt i Trondheim for de fleste har ikke anledning til å reise til Vasa.


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed